Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7941/BKHĐT-TH năm 2018 trả lời vướng mắc thủ tục thực hiện dự án công nghệ thông tin do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 7941/BKHĐT-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Tống Quốc Đạt
Ngày ban hành: 08/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7941/BKHĐT-TH
V/v trả lời vướng mắc thủ tục thực hiện dự án CNTT

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn và Đào tạo Công nghệ Việt Nam - thành phố Hồ Chí Minh

Theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 10176/VPCP- ĐMDN ngày 18 tháng 10 năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời kiến nghị của Công ty cổ phần Tư vấn và Đào tạo Công nghệ Việt Nam - thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Nội dung kiến nghị:

Hiện nay, khi tư vấn chúng tôi đang bị vướng quy định giữa Nghị định 136 và Nghị định 102 khi thực hiện dự án CNTT. Nếu theo Nghị định 136 thì những dự án nhóm C có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng không có cấu phần xây dựng thì áp dụng thiết kế một bước, còn theo Nghị định 102 thì quy định những dự án nhóm C có tổng mức đầu tư lớn hơn 3 tỷ đồng thì lập 2 bước (lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập thiết kế thi công - tổng dự toán. Kính đề nghị cấp có thẩm quyền hướng dẫn cho chúng tôi, dự án CNTT thì áp dụng theo quy định nào? Mong nhận được phản hồi sớm để chúng tôi tư vấn theo đúng quy định của pháp luật. Xin cảm ơn.

Trả lời:

Tất cả các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn. Trường hợp dự án công nghệ thông tin của Quý Công ty sử dụng nguồn vốn đầu tư công và không có cấu phần xây dựng thực hiện thiết kế dự án theo quy định tại Điều 46 Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời để Quý Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghệ Việt Nam;
- Lưu VT, Vụ TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tống Quốc Đạt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7941/BKHĐT-TH năm 2018 trả lời vướng mắc thủ tục thực hiện dự án công nghệ thông tin do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


858

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.218.67.1