Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 79/BXD-QLN về việc chuyển nhượng đất để đầu tư các dự án cấp 2 tại khu đô thị mới do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 79/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 17/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 79/BXD-QLN
V/v chuyển nhượng đất để đầu tư các dự án cấp 2 tại khu đô thị mới

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư công đoàn BIDV

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 236/CV-BIDV.UC ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Công ty cổ phần đầu tư công đoàn BIDV hỏi về việc chuyển nhượng đất để đầu tư các dự án cấp 2 trong khu đô thị mới; sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc chủ đầu tư cấp 2 nhận chuyển nhượng một phần đất đã có hạ tầng của khu đô thị mới từ chủ đầu tư cấp 1 (không phải trường hợp chuyển nhượng toàn bộ dự án theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản) đã được quy định cụ thể tại Quy chế quản lý khu đô thị mới ban hành kèm theo Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ và Thông tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18 tháng 8 năm 2006 của Bộ Xây dựng. Theo đó, chủ đầu tư cấp 1 là đơn vị đảm nhận quản lý toàn bộ quá trình thực hiện dự án khu đô thị mới theo đúng các nội dung dự án được phê duyệt. Chủ đầu tư cấp 2 là đơn vị được phép nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án thành phần của dự án khu đô thị mới theo hợp đồng ký kết với chủ đầu tư cấp 1. Nếu dự án thành phần được thực hiện đúng mục đích sử dụng đất và quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt thì không nhất thiết phải có chấp thuận của UBND cấp tỉnh.

2. Theo quy định tại điểm b, mục 3, phần I của Thông tư 04/2006/TT-BXD, nếu dự án thành phần phù hợp với quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt thì chủ đầu tư cấp 2 không phải thực hiện thủ tục xin phép đầu tư mà chỉ cần gửi thiết kế cơ sở tới cơ quan có thẩm quyền để tổ chức thẩm định trước khi phê duyệt dự án theo quy định của pháp luật về xây dựng.

3. Theo quy định tại Điều 12 và Điều 21 của Quy chế quản lý khu đô thị mới ban hành kèm theo Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ, chủ đầu tư dự án khu đô thị mới (chủ đầu tư cấp 1) được chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án cấp 2 tại khu đô thị mới khi đã có các công trình hạ tầng kỹ thuật phù hợp với dự án đã được phê duyệt. Sau khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, theo thỏa thuận hợp đồng chuyển nhượng, 1 trong 2 bên làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất từ chủ đầu tư cấp 1 sang chủ đầu tư cấp 2 tại cơ quan quản lý đất đai của địa phương. Chủ đầu tư cấp 1 không có thẩm quyền giao đất cho chủ đầu tư cấp 2. Thủ tục chuyển nhượng và nội dung hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc chuyển nhượng đất để đầu tư các dự án cấp 2 trong khu đô thị mới, đề nghị Công ty cổ phần đầu tư công đoàn BIDV nghiên cứu để triển khai thực hiện đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
Như trên ;
Bộ trưởng (để b/c) ;
Lưu VT ; QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 79/BXD-QLN về việc chuyển nhượng đất để đầu tư các dự án cấp 2 tại khu đô thị mới do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.362
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.44.54