Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 784/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 20/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số:  784/TTg-QHQT
V/v ký Hiệp định tính dụng cung cấp thiết bị cho 3 Trường Đại học sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Áo

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 7543/BTC-TCĐN ngày 8 tháng 6 năm 2007) về việc ký Hiệp định tín dụng cung cấp thiết bị cho Dự án "Phát triển giáo dục kỹ thuật công nghệ đào tạo nhân lực bậc cao" sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Áo, Thủ tướng Chính phủ có ý  kiến như sau:

1. Đồng ý dự thảo Hiệp định tín dụng cung cấp thiết bị cho Dự án "Phát triển giáo dục kỹ thuật công nghệ đào tạo nhân lực bậc cao" tại 3 trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Đà Nẵng và Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm một số nội dung chủ yếu sau:

- Giá trị vay vốn cho mỗi Hiệp định 6 triệu Euro,

- Lãi suất gộp của khoản vay 1,44%/năm, yếu tố ưu đãi đạt 35%,

- Thời hạn vay 17,5 năm, trong đó có 5,5 năm ân hạn,

- Phí quản lý 0,1%,

- Thủ tục rút vốn theo hình thức Tín dụng thư.

2. Giao Bộ Tài chính ký với Ngân hàng Áo 3 Hiệp định tín dụng cung cấp thiết bị cho 3 trường Đại học nói trên cùng Phụ lục về Quy trình rút vốn cho Dự án./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTT;
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Xuân Phúc, Trần Quốc Toản;
các Vụ: TH, KG, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT(3). 19

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 784/TTg-QHQT ngày 20/06/2007 về việc ký Hiệp định tính dụng cung cấp thiết bị cho 3 Trường Đại học sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Áo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.954

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.16.173