Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7839/BKHĐT-ĐTNN năm 2018 vướng mắc liên quan đến việc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 7839/BKHĐT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Đỗ Nhất Hoàng
Ngày ban hành: 05/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7839/BKHĐT-ĐTNN
V/v vướng mắc liên quan đến việc tổ chức kinh tế có vốn ĐTNN góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty cổ phần FEDFARM
(Tầng 22, tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được công văn số 10453/VPCP-ĐMDN ngày 2018 của Văn phòng Chính phủ đề nghị trả lời kiến nghị của Công ty cphần FEDFARM (được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1101836314 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 25/11/2016) về vướng mắc liên quan đến việc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp. Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 68 của Luật Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đăng ký đầu tư trên địa bàn tỉnh/thành phố, có chức năng chủ trì thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền; giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vưng mắc của nhà đầu tư.... Vì vậy, đề nghị Quý Công ty trao đi với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An để được hướng dẫn cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính ph
ủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN;
- Sở KH&ĐT tỉnh Long An;
- Lưu VT, ĐTNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7839/BKHĐT-ĐTNN năm 2018 vướng mắc liên quan đến việc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


508

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.75.58