Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 780/TTg-QHQT về việc Bộ Y tế tiếp nhận Dự án do Viện Pasteur Pari (Pháp) tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 780/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 23/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 780/TTg-QHQT
V/v Bộ Y tế tiếp nhận Dự án do Viện Pasteur Pari (Pháp) tài trợ

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3391/BKH-KTĐN ngày 12 tháng 5 năm 2008) về việc Bộ Y tế tiếp nhận Dự án "Nâng cao năng lực xét nghiệm, giám sát nhiễm trùng hô hấp cấp tính nặng, viêm não và sốt xuất huyết do vi rút tại Viện Pasteur Nha Trang và Bình Định giai đoạn 2008-2010", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Bộ Y tế tiếp nhận Dự án "Nâng cao năng lực xét nghiệm, giám sát nhiễm trùng hô hấp cấp tính nặng, viêm não và sốt xuất huyết do virut tại Viện Pasteur Nha Trang và Bình Định giai đoạn 2008-2010" do Viện Pasteur Pari (Cộng hòa Pháp) tài trợ từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Cơ quan hợp tác phát triển Pháp cho Dự án là 403.835 Euro, trong đó phần ngân sách do Viện Pasteur Pari quản lý để mua trang thiết bị là 113.000 Euro, phần ngân sách do viện Pasteur Nha Trang quản lý là 290.835 Euro. Vốn đối ứng cho Dự án do Bộ Y tế và các cơ quan tham gia Dự án bố trí bằng hiện vật và nhân lực sẵn có.

2. Giao Lãnh đạo Bộ Y tế ký kết văn kiện Dự án với bên tài trợ và tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT (để b/c);
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định;
- Viện Pasteur Nha Trang;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,
các Vụ: KGVX, ĐP, TH;
- TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b). 24

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 780/TTg-QHQT về việc Bộ Y tế tiếp nhận Dự án do Viện Pasteur Pari (Pháp) tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.907
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234