Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7707/VPCP-KTN điều chỉnh dự án các hạng mục cơ sở hạ tầng do Tập đoàn Dầu khí thực hiện phục vụ dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn của Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7707/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 27/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 7707/VPCP-KTN
V/v điều chỉnh dự án các hạng mục cơ sở hạ tầng do PVN thực hiện phục vụ dự án Liên hợp LHD Nghi Sơn

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại công văn số 8532/DKVN-HĐTV ngày 21 tháng 9 năm 2010 và ý kiến của các Bộ: Công thương (công văn số 9973/BCT-NL ngày 06 tháng 10 năm 2010), Tài chính (công văn số 13944/BTC-ĐT ngày 15 tháng 10 năm 2010), Giao thông vận tải (công văn số 7111/BGTVT-KHĐT ngày 11 tháng 10 năm 2010), Xây dựng (công văn số 2036/BXD-KTXD ngày 18 tháng 10 năm 2010) về việc điều chỉnh dự án các hạng mục cơ sở hạ tầng do Tập đoàn Dầu khí thực hiện phục vụ dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc điều chỉnh dự án, điều chỉnh Tổng mức đầu tư các hạng mục cơ sở hạ tầng phục vụ dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện.

2. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp thu ý kiến của các Bộ tại các công văn trên, quyết định việc điều chỉnh dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư các hạng mục cơ sở hạ tầng trên đúng qui định; bảo đảm chất lượng, tiến độ của các công trình.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, KTTH, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7707/VPCP-KTN điều chỉnh dự án các hạng mục cơ sở hạ tầng do Tập đoàn Dầu khí thực hiện phục vụ dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn của Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.007

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174