Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7686/BKHĐT-PC năm 2018 điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 7686/BKHĐT-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Tống Quốc Đạt
Ngày ban hành: 29/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7686/BKHĐT-PC
V/v điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Một thành viên nhiên liệu sinh khối Châu Á
(Lô A6 và A 7, đường N5, KCN Nam Tân Uyên mở rộng, xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương)

Phúc đáp công văn số 01.2018/CV-SINHKHOI ngày 21/09/2018 của Công ty TNHH một thành viên nhiên liệu sinh khối Châu Á đề nghị hướng dẫn về việc áp dụng Luật Đầu tư trong trường hợp chuyển đổi từ Công ty có vn đầu tư nước ngoài thành Công ty có 100% vốn trong nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Khoản 5 Điều 38 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định: “Đối với dự án đầu tư không thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh nhà đầu tư theo quy định tại các Khoản 3 và Khoản 4 Điều này. Việc chuyển quyền sở hữu tài sản cho nhà đầu tư tiếp nhận dự án đầu tư sau khi tổ chức lại thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự, pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.”

Theo nội dung văn bản số 01.2018/CV-SINHKHOI, Công ty TNHH Nhiên liệu Sinh khối Châu Á đang thực hiện dự án đầu tư theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7622050074 chứng nhận lần đầu ngày 16/01/2017 do Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Dương cấp. Do vậy, Công ty không thuộc trường hợp áp dụng quy định tại Khoản 5 Điều 38 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 nêu trên.

2. Về các nội dung khác, đề nghị Công ty liên hệ với Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Dương để được hướng dẫn cụ thể.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Công ty tham khảo./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- VCCI;
- Lưu VT, PC
.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

Tống Quốc Đạt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7686/BKHĐT-PC năm 2018 điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


377

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.75.58