Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7680/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 13/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7680/TCHQ-TXNK
V/v xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH SuHeung Việt Nam.
(Khu CN Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai)

 

Trả lời công văn số 131128-BYT-TCHQ-HQĐN/CVSH ngày 28/11/2013 của Công ty TNHH SuHeung Việt Nam đề nghị xác định dự án sản xuất vỏ nang rỗng dùng trong dược phẩm có hay không thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư theo quy định tại Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 6 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu hoặc dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được miễn thuế nhập khẩu.

- Căn cứ khoản 9 mục I phần B Phụ lục I quy định về Danh mục lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định 87/2010/NĐ-CP thì: "Sản xuất, đầu tư, phát triển nguyên liệu thuốc; sản xuất nguyên liệu thuốc kháng sinh" thuộc danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư.

- Căn cứ Điều 2 Thông tư 17/2001/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 01/8/2001 hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam thì: "Nguyên liệu làm thuốc gồm: Nguyên liệu, dược liệu, tá dược, vỏ nang thuốc, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc".

Đối chiếu với các quy định nêu trên thì "vỏ nang thuốc" và "nguyên liệu thuốc" là 2 thành phần riêng biệt cấu thành "nguyên liệu làm thuốc". Do đó, trường hợp của Công ty TNHH SuHeung Việt Nam sản xuất vỏ nang thuốc không phải là nguyên liệu thuốc mà là nguyên liệu làm thuốc nên việc sản xuất vỏ nang không thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư theo quy định tại Nghị định 87/2010/NĐ-CP.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH SuHeung Việt Nam được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Đồng Nai (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7680/TCHQ-TXNK ngày 13/12/2013 xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.483

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.94.72