Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 764/VPCP-QHQT năm 2014 điều chỉnh Hiệp định Tài trợ của Dự án Quỹ chuẩn bị dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ của Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 764/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Nên
Ngày ban hành: 28/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 764/VPCP-QHQT
V/v Điều chỉnh Hiệp định Tài trợ của Dự án PPTAF do WB tài trợ.

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 235/TTr-NHNN ngày 25 tháng 12 năm 2013) về việc điều chỉnh Hiệp định Tài trợ của Dự án "Quỹ chuẩn bị dự án" (PPTAF) vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB), Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan điều chỉnh Hiệp định Tài trợ số 4779-VN của Dự án PPTAF như đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu tại văn bản trên;

- Tiến hành các thủ tục với WB để hoàn tất việc sửa đổi Hiệp định Tài trợ của Dự án.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: triển khai thực hiện Dự án PPTAF chặt chẽ, hiệu quả, đúng tiến độ, bảo đảm mục tiêu của Dự án, trong đó việc xem xét, phê duyệt danh mục tiểu dự án sử dụng vốn của Quỹ PPTAF phải tuân thủ quy định hiện hành của Chính phủ về Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và Quy chế của Ban Chỉ đạo Dự án PPTAF.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP (để b/c);
- Các PTTg;
- Các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTgCP; Vụ TH, TGĐ Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 764/VPCP-QHQT năm 2014 điều chỉnh Hiệp định Tài trợ của Dự án Quỹ chuẩn bị dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ của Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.879

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.217.40