Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7581/VPCP-KTN xin chủ trương đầu tư dự án Căn cứ dịch vụ dầu khí Vân Phong do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7581/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 22/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7581/VPCP-KTN
V/v xin chủ trương đầu tư dự án Căn cứ dịch vụ DK Vân Phong

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (công văn số 4282/UBND ngày 17 tháng 8 năm 2010); Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong (công văn số 684/KKT-QLĐT ngày 18 tháng 8 năm 2010); ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6705/BKH-KTCN ngày 22 tháng 9 năm 2010), Giao thông vận tải (công văn số 6637/BGTVT-KHĐT ngày 23 tháng 9 năm 2010), Công thương (công văn số 9050/BCT-NL ngày 10 tháng 9 năm 2010), Tài chính (công văn số 13140/BTC-ĐT ngày 30 tháng 9 năm 2010), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 3869/BTNMT-KH ngày 24 tháng 9 năm 2010), Quốc phòng (công văn số 5808/BQP-HĐXD ngày 11 tháng 9 năm 2010) và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (công văn số 8649/DKVN-ĐTPT ngày 24 tháng 9 năm 2010) về việc xin chủ trương đầu tư dự án Căn cứ dịch vụ dầu khí Vân Phong, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành liên quan, hoàn thiện hồ sơ theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan liên quan biết thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, Các PTTg;
- Các Bộ: KH&ĐT, GTVT, CT, TC, TNMT, QP, XD;
- Tập đoàn Dầu khí VN;
- BQL Khu kinh tế Vân Phong;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7581/VPCP-KTN xin chủ trương đầu tư dự án Căn cứ dịch vụ dầu khí Vân Phong do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.185

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242