Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 754/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án quản lý ô nhiễm Khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai, sông Nhuệ-Đáy do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 754/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 04/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 754/TTg-QHQT
V/V Phê duyệt danh mục Dự án quản lý ô nhiễm Khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai, sông Nhuệ-Đáy

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2012.

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên Môi trường;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Nam Định, Hà Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3662/BKHĐT – KTĐN ngày 23 tháng 5 năm 2012), ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan: Bộ Tài chính (công văn số 6136/BTC-QLN ngày 08 tháng 5 năm 2012), Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 1389/BTNMT-KH ngày 07 tháng 5 năm 2012), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 2543/NHNN-HTQT ngày 26 tháng 4 năm 2012), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục “Dự án quản lý ô nhiễm Khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai, sông Nhuệ - Đáy” do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ với tổng kinh phí là 58,85 triệu USD (trong đó vốn ODA là 55 triệu USD) như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên. Vốn đối ứng bằng tiền mặt và hiện vật (tương đương 8,85 triệu USD) được bố trí theo quy định hiện hành.

2. Đồng ý về nguyên tắc cơ chế tài chính cho vay lại của Hợp phần 2 của Dự án như kiến nghị của Bộ Tài chính.

3. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện, phê duyệt văn kiện Dự án theo đúng các quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- Các Phó TTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP;
các Vụ: TH, KTN, KTTH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 31

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 754/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án quản lý ô nhiễm Khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai, sông Nhuệ-Đáy do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.647
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78