Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7505/TC-QLCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Văn Xa
Ngày ban hành: 16/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7505/TC-QLCS

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2005

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận

Trả lời Công văn số 2510 TC/QLCSGC ngày 10/5/2005 của Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận về việc đề nghị cho ý kiến một số vấn đề về giao đất, thu và miễn giảm tiền sử dụng đất theo Luật Đất đai 2003, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1- Thực hiện hình thức đấu giá quyền sử dụng đất khi giao đất.

Việc hướng dẫn Khoản 1 và Khoản 2 Điều 61 Nghị định số 181/2004/ND-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ thi hành Luật đất đai thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Do đó, Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận có Công văn gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn thực hiện.

2- Thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư đối với các dự án du lịch.

Tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 198/2004/ND-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định như sau:

4- Không áp dụng miễn, giảm tiền sử dụng đất trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất: chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh”.

Căn cứ quy định trên đây:

- Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã giao đất có thu tiền sử dụng đất tại các khu du lịch của tỉnh Bình Thuận theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất và đã thu tiền sử dụng đất thì không được áp dụng miễn, giảm tiền sử dụng đất.

- Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất có thu tiền sử dụng đất tại các khu du lịch của tỉnh Bình Thuận mà không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thì thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ TN&MT;
- Bộ KH&DT;
- Lưu: VP, QLCS.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CÔNG SẢN
Nguyễn Văn Xa

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7505/TC-QLCS ngày 16/06/2005 về việc đề nghị cho ý kiến một số vấn đề về giao đất, thu và miễn giảm tiền sử dụng đất theo Luật Đất đai 2003 do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.528

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!