Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 733/TTg-KTTH về việc chính sách hỗ trợ đầu tư vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 733/TTg-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 733/TTg-KTTH
V/v chính sách hỗ trợ đầu tư vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong thời gian qua, các địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện các nghị quyết của Chính phủ ngăn chặn tai nạn và giảm ùn tắc giao thông đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tăng cường kiểm tra, kiểm soát nên công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong từng địa phương và cả nước đã có chuyển biến tích cực và đạt được kết quả bước đầu; trật tự an toàn giao thông ngày càng được bảo đảm.

Nhằm tiếp tục ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tai nạn, giảm ùn tắc giao thông, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo và làm tốt các nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp về đảm bảo an toàn giao thông tại các Nghị quyết của Chính phủ số 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; Nghị quyết số 62/2007/NQ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2007 tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2007; Nghị quyết số 16/2008/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2008 về từng bước khắc phục ùn tắc giao thông tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

2. Rà soát, đánh giá lại việc triển khai kế hoạch xây dựng và phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng trên địa bàn; tổ chức tốt việc đăng ký, đăng kiểm và kiểm tra để bảo đảm tất cả các phương tiện khi tham gia giao thông đều tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn theo đúng quy định.

3. Trên cơ sở điều kiện thực tế và khả năng tài chính ngân sách của từng địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động áp dụng chính sách hỗ trợ đối với việc đầu tư, phát triển nâng cấp chất lượng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn; đồng thời, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, phát triển lĩnh vực này.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các Bộ, ngành liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt các nội dung nêu trên; chủ động giải quyết các vướng mắc theo thẩm quyền, đồng thời báo cáo và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách có liên quan.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công an;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Phạm Viết Muôn; các Vụ: TH, TKBT, KTN, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (5).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 733/TTg-KTTH về việc chính sách hỗ trợ đầu tư vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.273
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.82.216