Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7275/VPCP-QHQT tham gia dự án Hỗ trợ kỹ thuật quy mô tư vấn và chính sách vùng (R-PATA) do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ của Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7275/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 17/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7275/VPCP-QHQT
V/v tham gia dự án HTKT quy mô tư vấn và chính sách vùng (R-PATA) do ADB tài trợ.

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6879/BKHĐT-KTĐN ngày 07 tháng 9 năm 2012 về dự án Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) tư vấn và chính sách vùng (R-PATA) do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Việt Nam tham gia thực hiện Dự án R-PATA "Hỗ trợ tạo điều kiện thúc đẩy thương mại đối với việc triển khai kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Kinh tế Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)" (các nước Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS)/Tam giác Tăng trưởng Inđônêxia - Malaysia-Thái Lan).

2. Giao Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) là cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tham gia triển khai Dự án nêu trên.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho ADB về việc Việt Nam đồng ý tham gia dự án này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- Tổng cục Hải quan;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg;
các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b). Tr28

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7275/VPCP-QHQT tham gia dự án Hỗ trợ kỹ thuật quy mô tư vấn và chính sách vùng (R-PATA) do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ của Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


865
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69