Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7263/BGTVT-QLXD về việc điều chỉnh thời gian thi công Gói thầu số 1 Dự án cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Sơn La – Tuần Giáo do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 7263/BGTVT-QLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 03/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 7263/BGTVT-QLXD
V/v: Điều chỉnh thời gian thi công Gói thầu số 1 Dự án cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Sơn La – Tuần Giáo.

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Ban Quản lý dự án 1

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT;
Căn cứ Quyết định số 1367/QĐ-BGTVT ngày 13/5/2004 của Bộ GTVT về việc đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Sơn La – Tuần Giáo;
Căn cứ Quyết định số 1894/QĐ-BGTVT ngày 06/6/2005 của Bộ GTVT phê duyệt TKKT Gói thầu số 1 Dự án cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Sơn La – Tuần Giáo;
Căn cứ Quyết định số 4792/QĐ-BGTVT ngày 15/12/2005 của Bộ GTVT phê duyệt kết quả trúng thầu Gói thầu số 1 Dự án cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Sơn La – Tuần Giáo;
Căn cứ Hợp đồng kinh tế số 3032/HĐ-XD ngày 23/12/2005 giữa Ban QLDA1 và Liên danh Công ty CPXD & TM 423 và Công ty Vật tư & XDCT;
Xét văn bản số 1997/PMU1-QLDA2 ngày 15/9/2008 của Ban QLDA1 về việc xin gia hạn thời gian thi công Gói thầu số 1 Dự án cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Sơn La – Tuần Giáo;
Trên cơ sở ý kiến của Cục Quản lý xây dựng & Chất lượng CTGT tại văn bản số 1284/QLXD-MBGĐ ngày 01/10/2008,

Bộ GTVT có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận điều chỉnh thời gian thi công Gói thầu số 1 Dự án cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Sơn La – Tuần Giáo (Km321-Km406), cụ thể như sau:

+ Gói thầu số 1 (Km321-Km330) – Liên danh Công ty CPXD & TM 423 và Công ty Vật tư & XDCT:

- Thời gian khởi công:                                   31/8/2006;

- Thời gian hoàn thành theo hợp đồng: 21/7/2008;

- Thời gian hoàn thành được điều chỉnh:        15/12/2008.

2. Ban QLDA1 chịu trách nhiệm trước Bộ GTVT về tiến độ cam kết, đồng thời chỉ đạo Nhà thầu, TVGS và các bên liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng và hoàn thành Dự án đúng thời hạn quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban QLDA1;
- Tư vấn và Nhà thầu (Ban 1 sao gửi);
- Lưu: VT, QLXD (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7263/BGTVT-QLXD về việc điều chỉnh thời gian thi công Gói thầu số 1 Dự án cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Sơn La – Tuần Giáo do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.968
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78