Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7215/VPCP-QHQT về tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo ODA và vốn vay ưu đãi trong Quý III năm 2016 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7215/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 30/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7215/VPCP-QHQT
V/v Tổ chức các hoạt động của Ban Ch đạo ODA và vn vay ưu đãi trong Quý III năm 2016.

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 6392/BKHĐT-KTĐN ngày 17 tháng 8 năm 2016) về việc tổ chức các hoạt động của Ban Chỉ đạo ODA và vốn vay ưu đãi trong Quý III năm 2016, Phó Thtướng Chính phủ Phạm Bình Minh, Trưởng Ban Chđạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi, có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tổ chức các hoạt động của Ban Chđạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi trong Quý III năm 2016 với nội dung và thành phần tham dự như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, các đối tác phát triển và ban quản lý các dự án chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung để các hoạt động được tổ chức thiết thực, hiệu quả, đạt mục tiêu đ ra.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTgCP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Vụ TH, TGĐ cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).AT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7215/VPCP-QHQT về tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo ODA và vốn vay ưu đãi trong Quý III năm 2016 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


487
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202