Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6962/VPCP-QHQT về việc nội dung Hiệp định tín dụng ưu đãi xây dựng đường 2E ở Bắc Lào do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6962/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 17/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6962/VPCP-QHQT
V/v nội dung Hiệp định tín dụng ưu đãi xây dựng đường 2E ở Bắc Lào

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn số 11914/BTC-TCĐN ngày 07 tháng 10 năm 2008; tiếp theo các văn bản số 712/VPCP-QHQT ngày 15 tháng 7 năm 2008 về việc đàm phán Hiệp định tín dụng ưu đãi xây dựng đường 2E Bắc Lào và số 889/VPCP-QHQT ngày 11 tháng 9 năm 2008 về việc triển khai các thỏa thuận hợp tác Việt Nam - Lào giữa kỳ năm 2008, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý mức trần trị giá khoản vay của Hiệp định Tín dụng ưu đãi đầu tư xây dựng đường 2E ở Bắc Lào là 43 triệu USD; thời gian trả nợ của khoản tín dụng của Hiệp định là 15 năm, có 05 năm ân hạn.

2. Phương thức đấu thầu và các vấn đề liên quan đến thuế (miễn các loại thuế, phí ở Lào đối với các nhà thầu, nhà cung ứng, nhà tư vấn Việt Nam) của đường 2E được thực hiện như đối với Dự án đường 18 B ở Nam Lào. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ định nhà thầu có năng lực để thực hiện dự án đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Nếu phía bạn không chấp nhận về các vấn đề thuế như nêu trên, thì các đơn vị thực hiện dự án tự chịu trách nhiệm cân đối các loại thuế, phí vào chi phí hợp đồng.

3. Bộ Tài chính khẩn trương kết thúc đàm phán, ký kết Hiệp định tín dụng ưu đãi đường 2E để Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan và phía bạn sớm khởi công xây dựng đường 2E ở Bắc Lào vào tháng 10 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, các Vụ: KTN, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6962/VPCP-QHQT về việc nội dung Hiệp định tín dụng ưu đãi xây dựng đường 2E ở Bắc Lào do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.773
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.175.155