Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6893/TCHQ-TXNK năm 2013 ưu đãi thuế đối với dự án khuyến khích đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6893/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 18/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6893/TCHQ-TXNK
V/v ưu đãi thuế đối với dự án khuyến khích đầu tư

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty Long Phương.
(Khu CN Lĩnh Hạp, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh)

 

Trả lời công văn số 21/CV-LP ngày 22/10/2013 của Công ty Long Phương về việc truy thu thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 (nay là khoản 6 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010) của Chính phủ thì: Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư được miễn thuế nhập khẩu.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được để làm căn cứ thực hiện miễn thuế quy định tại khoản này.

Căn cứ Quyết định số 827/2006/TT-BKH ngày 15/8/2006, Thông tư số 04/2009/TT-BKH ngày 23/7/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì: Mặt hàng gạch chịu lửa, vữa chịu lửa thuộc Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được.

Trường hợp Công ty Long Phương nhập khẩu mặt hàng gạch chịu lửa, vữa chịu lửa thuộc Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được, do đó, không được miễn thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Long Phương biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Bắc Ninh;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6893/TCHQ-TXNK năm 2013 ưu đãi thuế đối với dự án khuyến khích đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.147
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6