Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6838/VPCP-KTTH về việc vốn thực hiện dự án Hồ, đập Vằng Đen - Lương Thượng, tỉnh Bắc Kạn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6838/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 13/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6838/VPCP-KTTH
Vv vốn thực hiện d/a Hồ, đập Vằng Đen - Lương Thượng, tỉnh Bắc Kạn

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

 

Xét đề nghị của: Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6614/BKH-KTNN ngày 12 tháng 9 năm 2008; Bộ Tài chính tại văn bản số 11834/BTC-ĐT ngày 6 tháng 10 năm 2008 về việc bổ sung vốn thực hiện dự án Hồ, đập Vằng Đen - Lương Thượng, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn (Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính ứng 15 tỷ đồng (mười lăm tỷ đồng) từ nguồn ngân sách trung ương cho tỉnh Bắc Kạn thực hiện Dự án theo tiến độ.

Việc quản lý và sử dụng số vốn tạm ứng nêu trên thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

2. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho tỉnh Bắc Kạn trong kế hoạch năm 2009 để hoàn trả số vốn được ứng trước tại điểm 1 nêu trên theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng,
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, TTĐT, Vụ ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6838/VPCP-KTTH về việc vốn thực hiện dự án Hồ, đập Vằng Đen - Lương Thượng, tỉnh Bắc Kạn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.797

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144