Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6804/BKHĐT-KTNN thông báo tạm ứng vốn sửa chữa đảm bảo an toàn hồ chứa nước năm 2013 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 6804/BKHĐT-KTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Văn Hiếu
Ngày ban hành: 11/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6804/BKHĐT-KTNN
V/v thông báo tạm ứng vốn sửa chữa đảm bảo an toàn hồ chứa nước năm 2013

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Ngày 30/8/2013, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tạm ứng ngân sách trung ương để hỗ trợ cho các địa phương đầu tư sửa chữa, nâng cấp các công trình hồ chứa cấp bách ngay trong năm 2013 và giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo mức vốn cho từng tỉnh và từng dự án (công văn số 1383/TTg-KTTH ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo:

- Mức vốn hỗ trợ cho tỉnh, cho từng dự án như phụ biểu kèm theo;

- Đối với các dự án sửa chữa, nâng cấp cụm hồ, tỉnh chủ động lựa chọn 01 đến 02 hồ cấp bách để sửa chữa, nâng cấp;

- Việc hoàn trả vốn ngân sách thực hiện theo điểm 2, văn bản số 972/TTg-KTTH ngày 03/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

- Đề nghị tỉnh chủ động cân đối, bổ sung thêm các nguồn vốn hợp pháp khác do tỉnh quản lý để thực hiện dứt điểm các dự án theo thông báo này;

- Thời gian thanh toán: Đến hết Quý I năm 2014.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương tiến hành hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo đúng quy định hiện hành, triển khai thực hiện các dự án và báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để theo dõi./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TC, NN&PTNT;
- Lưu: VT, KTNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hiếu

 

Tỉnh Lạng Sơn

DANH MỤC

DỰ ÁN SỬA CHỮA, NÂNG CẤP ĐẢM BẢO AN TOÀN HỒ CHỨA NƯỚC ĐƯỢC HỖ TRỢ THEO CÔNG VĂN SỐ 1383/TTG-KTTH NGÀY 30/8/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo công văn số 6804/BKHĐT-KTNN ngày 11/9/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT

Danh mục công trình/dự án

Địa điểm xây dựng

Quyết định đầu tư

Mức hỗ trợ

 

Tổng số

 

 

14

1

Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Cao Lan

Tràng Định

739/QĐ-UBND 20/5/2010

4

2

Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Khuổi Chủ, xã Thanh Hòa, huyện Cao Lộc

huyện Cao Lộc

739/QĐ-UBND ngày 20/10/2010

6

3

Sửa chữa, nâng cấp hồ Khua Hao, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định

huyện Tràng Định

739/QĐ-UBND ngày 20/10/2010

4

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6804/BKHĐT-KTNN thông báo tạm ứng vốn sửa chữa đảm bảo an toàn hồ chứa nước năm 2013 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.928
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.109.231