Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6757/VPCP-QHQT về việc quán triệt các nguyên tắc đàm phán cam kết hội nhập quốc tế khi xem xét các dự án FDI cụ thể

Số hiệu: 6757/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Đoàn Mạnh Giao
Ngày ban hành: 21/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6757/VPCP-QHQT
 V/v: Quán triệt các nguyên tắc đàm phán cam kết hội nhập quốc tế  khi xem xét các dự án FDI cụ thể

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2005 

 

 

Kính gửi :

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc chính phủ; 
 - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thời gian vừa qua, trong việc xem xét, cấp phép các dự án đầu tư nước ngoài, đã nảy sinh tình trạng dự án không phù hợp với các cam kết của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế, đặc biệt là các thỏa thuận giữa nước ta với Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản..., cũng như quá trình đàm phán về việc gia nhập WTO.

Trước tình hình đó, Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, khi xem xét các dự án đầu tư nước ngoài, nhất là những dự án trong lĩnh vực dịch vụ, cần tham khảo ý kiến của Bộ Thương mại, Đoàn đàm phán Chính phủ và các Bộ, ngành trực tiếp phụ trách các lĩnh vực liên quan trước khi đi sâu vào việc bàn thảo, thỏa thuận với các đối tác về những dự án cụ thể.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT CP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ KTTH, TH.
- Lưu: VT, QHQT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
           


             
Đoàn Mạnh Giao

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6757/VPCP-QHQT về việc quán triệt các nguyên tắc đàm phán cam kết hội nhập quốc tế khi xem xét các dự án FDI cụ thể

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.143

DMCA.com Protection Status
IP: 34.232.51.240