Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 670/BKHĐT-KTCN xác nhận mặt hàng trong nước chưa sản xuất được do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 670/BKHĐT-KTCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Tống Quốc Đạt
Ngày ban hành: 28/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 670/BKHĐT-KTCN
V/v xác nhận mặt hàng trong nước chưa sản xuất được

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Phúc đáp công văn số 6489/TCHQ-TXNK ngày 19/11/2012 của Tổng cục Hải quan về việc xem xét mặt hàng "Cửa chống cháy và linh kiện đi kèm" sản xuất từ chất liệu thép lá (steel door leaf) có thuộc loại trong nước chưa sản xuất được hay không, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Tại Phụ lục II Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì mặt hàng "Các loại cửa, khung cửa bằng sắt hoặc thép" - loại thông dụng, mã HS 73083000 đã được sản xuất trong nước. Về đặc tính kỹ thuật của nguyên liệu sắt hoặc thép có khả năng chống cháy.

Đối với các loại cửa chống cháy kèm theo hệ thống điều khiển tự động, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cao của công trình xây dựng thì chưa có đơn vị đăng ký đã sản xuất được trong nước với Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Vì vậy, đề nghị Tổng cục Hải quan cung cấp thêm thông tin về đặc tính kỹ thuật của loại cửa chống cháy nhập khẩu nêu trên để có căn cứ xem xét có thuộc loại trong nước đã sản xuất được hay chưa.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tống Quốc Đạt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 670/BKHĐT-KTCN xác nhận mặt hàng trong nước chưa sản xuất được do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.917

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.85.115