Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6612/VPCP-KTTH về điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án ODA sử dụng vốn đối ứng nguồn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2014 của tỉnh Long An do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6612/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 28/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6612/VPCP-KTTH
V/v điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án ODA sử dụng vốn đối ứng nguồn TPCP năm 2014 của tỉnh Long An

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Về đề nghị của Bộ Kế hoch và Đầu tư (văn bản số 4870/BKHĐT-KTĐPLT ngày 28 tháng 7 năm 2014), ý kiến Bộ Tài chính (văn bn số 11304/BTC-ĐT ngày 13 tháng 8 năm 2014) về điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án ODA sử dụng vốn đối ứng nguồn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2014 của tỉnh Long An, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung Dự án đường tỉnh 835B vào danh mục các dự án ODA sử dụng vốn đối ứng nguồn trái phiếu Chính phủ kế hoạch 2014 và điều chuyển 20 tỷ đồng vốn đối ứng từ Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Tân An sang Dự án đường tỉnh 835B như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Thông báo bổ sung danh mục và kế hoạch điều chỉnh các dự án ODA sử dụng vốn đối ứng nguồn trái phiếu Chính phủ trong hạn mức đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch năm 2014 cho tỉnh Long An;

b) Chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về việc điều chuyển kế hoạch vốn đối ứng ODA kế hoạch năm 2014 nêu trên.

3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vũ Văn Ninh;
-
VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, các Vụ: KTN, V.III, TH, TGĐ Cng TTĐT,
- Lưu: VT, KTTH (3) Dũng.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6612/VPCP-KTTH về điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án ODA sử dụng vốn đối ứng nguồn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2014 của tỉnh Long An do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.295

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.161