Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6607/BCT-XNK năm 2017 góp ý dự án đầu tư Trung tâm Logistics Lạng Sơn - Asean - Trung Quốc do Bộ Công Thương ban hành

Số hiệu: 6607/BCT-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 25/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6607/BCT-XNK
V/v: Góp ý dự án đầu tư Trung tâm Logistics Lạng Sơn - Asean- Trung Quốc

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Tr lời công văn số 558/UBND-KTN ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn (UBND tỉnh Lạng Sơn) về việc xin ý kiến về đề xuất cho dự án đầu tư Trung tâm dịch vụ thương mại logistics Lạng Sơn - Asean - Trung Quốc, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Về thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối

Dự án đầu tư “Trung tâm dịch vụ thương mại logistics Lạng Sơn - Asean - Trung Quốc” (Dự án) có mục tiêu hoạt động liên quan tới thực hiện quyền phân phối, xúc tiến thương mại nhưng trong hồ sơ gửi kèm theo công văn s 558/UBND-KTN nêu trên của UBND tỉnh Lạng Sơn chưa thể hiện đủ nội dung theo quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ Công Thương, do vậy, Bộ Công Thương chưa có cơ sở để xem xét mục tiêu hoạt động phân phối, xúc tiến thương mại của dự án trên theo đề nghị của UBND tỉnh Lạng Sơn. Cụ thể:

- Sự phù hợp về địa điểm thực hiện quyền phân phối

Dự án phù hợp với quy hoạch phát triển kho hàng hóa tại các cửa khẩu khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1093/QĐ-BCT ngày 03 tháng 02 năm 2015, quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Lạng Sơn đã được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2009 và quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2010.

Tuy nhiên, vị trí, địa điểm khu đất thực hiện Dự án chưa phù hợp về chức năng sử dụng đất theo quy hoạch đã được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2010 và Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2015 và Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND tỉnh Lạng Sơn cấp cho Công ty CP Đầu tư Thăng Long thuê (điểm a mục II Báo cáo thẩm định số 274/BC-SKHĐT ngày 13 tháng 6 năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn đánh giá về s phù hợp với quy hoạch);

- Về hồ sơ cấp giấy phép thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo điểm a khoản 1 Điều 11 Thông tư số 08/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương

+ Hồ sơ thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư còn thiếu các tài liệu quy định tại điểm d, đ và e khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư năm 2014;

+ Chưa có Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng, tài liệu chứng minh năng lực tài chính và kinh nghiệm của chủ đầu tư về thực hiện mục tiêu hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.

2. Một số ý kiến khác liên quan tới dự án đầu tư Trung tâm dịch vụ thương mại logistics Lạng Sơn - Asean - Trung Quốc

- Tên gọi dự án

+ Xét về diện tích đất sử dụng:

Theo hồ sơ, Dự án không đáp ứng quy mô Trung tâm logistics hạng II theo Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch hệ thống Trung tâm logistics trên địa bàn cả nước

+ Xét về mục đích sử dụng

Dự án hoạt động với mục tiêu: Trưng bày, bán buôn, bán lẻ hàng hóa, vật tư nhập khẩu, dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa, kho ngoại quan, dịch vụ vận tải hàng hóa, dịch vụ du lịch, được hiểu là Trung tâm dịch vụ thương mại tổng hợp (như ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn nêu trong Báo cáo thẩm định).

Do vậy, đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh hướng dẫn nhà đầu tư điều chỉnh lại tên gọi Dự án phù hợp, tránh hiểu nhầm Dự án trên thuộc quy hoạch hệ thống Trung tâm logistics đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1012/QĐ-TTg nêu trên.

- Dự án có yếu tố đầu tư nước ngoài tham gia và gắn liền với cấp quyền sử dụng đất tại xã biên giới (ngoài khu Công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế) do vậy theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư), các bên tham gia dự án đầu tư cần thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại Luật Đầu tư (2014), Luật Doanh nghiệp (2014).

- Dự án thực hiện một số hoạt động liên quan tới dịch vụ logistics quy định tại Điều 233 Luật Thương mại năm 2005, do vậy, đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh hướng dẫn nhà đầu tư có báo cáo giải trình đáp ứng các điều kiện quy định tại Chương II Nghị định số 140/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc.

Bộ Công Thương có một số ý kiến trên để Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn xem xét, quyết định đối với Dự án./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: KH, TTTN, TMBGMN, KV1;
- Lưu: VT, XN
K

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Quốc Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6607/BCT-XNK năm 2017 góp ý dự án đầu tư Trung tâm Logistics Lạng Sơn - Asean - Trung Quốc do Bộ Công Thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


666

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.212.130