Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6606/VPCP-V.III năm 2013 về một số kiến nghị của tỉnh Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6606/VPCP-V.III Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 10/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6606/VPCP-V.III
V/v một số kiến nghị của tỉnh Quảng Nam

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Ngoại giao, Công Thương, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tại văn bản số 84/BC-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2013, số 89/BC-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2013; ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 4688/BKHĐT-KTĐPLT ngày 08 tháng 7 năm 2013), Tài chính (văn bản số 8919/BTC-ĐT ngày 10 tháng 7 năm 2013), Giao thông vận tải (văn bản số 6243/BGTVT-KHĐT ngày 28 tháng 6 năm 2013), Công Thương (văn bản số 5737/BCT-CNĐP ngày 28 tháng 6 năm 2013) về một số kiến nghị của tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về ứng vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014-2015 đối với Dự án Cầu Cửa Đại: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp chung (trong đó có tỉnh Quảng Nam) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 196/TB-VPCP ngày 17 tháng 5 năm 2013, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đối với phần tăng tổng mức đầu tư của Dự án, Tỉnh chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

2. Về hỗ trợ vốn đầu tư dự án đường cứu nạn, cứu hộ huyện Thăng Bình, Núi Thành và thành phố Tam Kỳ: Tỉnh chủ động sử dụng số vốn đã được bố trí, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định để thực hiện.

3. Về việc tiếp tục hỗ trợ vốn đầu tư Dự án nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà: Tỉnh chủ động sử dụng số vốn đã được bố trí, ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác để thực hiện. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải xem xét, đề xuất phương án hỗ trợ cho Tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Về Dự án Khu liên hợp công nghiệp, đô thị, dịch vụ Việt - Hàn Chu Lai: Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trao đổi, làm việc với phía đối tác Hàn Quốc về phương án phát triển dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét đưa dự án vào nội dung ký kết hợp tác chiến lược hai nước Việt Nam - Hàn Quốc. Trên cơ sở đó, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao và các Bộ liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án vốn để thực hiện dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Về lãi suất vay vốn và việc sản xuất, lắp động cơ trên các phương tiện giao thông đối với dự án Nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ Chu Lai - Trường Hải: Tỉnh phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 5422/VPCP-KTTH ngày 04 tháng 7 năm 2013.

6. Về bố trí vốn đầu tư nâng cấp sân bay Chu Lai và đầu tư Trung tâm duy tu bảo dưỡng và sửa chữa máy bay Chu Lai: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải xem xét kỹ về hiệu quả và sự cần thiết (nên lưu ý đã có sân bay quốc tế Đà Nẵng), báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

7. Về ứng trước kế hoạch vốn năm 2014 để thực hiện Dự án cầu Kỳ Phú 1, cầu Kỳ Phú 2 và Dự án Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng; Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp chung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 196/TB-VPCP ngày 17 tháng 5 năm 2013, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

8. Về đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A đoạn Km947 - Km987 tỉnh Quảng Nam: Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 5689/VPCP-KTN ngày 12 tháng 7 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, QHQT;
- Lưu: VT, V.III (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6606/VPCP-V.III năm 2013 về một số kiến nghị của tỉnh Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.744

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.200.74