Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6535/BGTVT-CQLXD năm 2013 triển khai Quyết định 228/QĐ-BGTVT và thực hiện Chỉ thị 05/CT-BGTVT do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 6535/BGTVT-CQLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Ngọc Đông
Ngày ban hành: 05/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6535/BGTVT-CQLXD
Về việc triển khai Quyết định số 228/QĐ-BGTVT ngày 23/01/2013 và thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BGTVT ngày 07/5/2012 của Bộ Giao thông vận tải.

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Tổng cục, Cục Quản lý chuyên ngành;
- Các Ban Quản lý dự án;
- Các Sở Giao thông vận tải;
- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;
- Tổng công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam;
- Tổng công ty Đầu tư phát triển và QLDA Hạ tầng giao thông Cửu Long.

 

Bộ Giao thông vận tải đã Ban hành Quyết định số 228/QĐ-BGTVT ngày 23/01/2013 về việc Quy định đánh giá kết quả thực hiện của Nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định đầu tư. Đồng thời đã có Chỉ thị số 05/CT-BGTVT ngày 07/5/2013 yêu cầu các Chủ đầu tư, Ban QLDA kiện toàn bộ máy và nghiêm túc tổ chức thực hiện công tác đánh giá, báo cáo kết quả đánh giá kết quả thực hiện của Nhà thầu xây lắp.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án nghiên cứu và quán triệt để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định. Quá trình xem xét đánh giá đối với từng tiêu chí, Chủ đầu tư, Ban QLDA cần xem xét các yếu tố khách quan, bất khả kháng hoặc lỗi từ phía Chủ đầu tư (bao gồm việc điều chỉnh thiết kế, chậm GPMB, chậm giải ngân …) làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện Hợp đồng của Nhà thầu. Việc đánh giá phải đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, minh bạch; các nguyên nhân không do lỗi của Nhà thầu thì không xem xét đánh giá kết quả thực hiện của Nhà thầu.

Đối với kết quả đánh giá "lỗi" và "vi phạm" của Nhà thầu xây lắp, yêu cầu các Chủ đầu tư, Ban QLDA gửi kèm các tài liệu để chứng minh tính sát thực nội dung đánh giá (Biên bản kiểm tra hiện trường, văn bản nhắc nhở, chấn chỉnh, phê bình, cảnh cáo; văn bản thay thế, xử lý Nhà thầu …) theo quy định.

Về kết quả đánh giá kết quả thực hiện của Nhà thầu xây lắp năm 2013 và các năm tiếp theo của các Chủ đầu tư, Ban QLDA, Bộ Giao thông vận tải không xem xét giải quyết việc giải trình, đính chính về kết quả đánh giá của các Chủ đầu tư, Ban QLDA sau khi đã gửi báo cáo kết quả đánh giá về Bộ. Các Chủ đầu tư, Ban QLDA chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ về kết quả đánh giá và giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, khiếu kiện của các Nhà thầu xây lắp về kết quả đánh giá do mình thực hiện.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Các Vụ: TC, KCHTGT;
- Trung tâm Công nghệ Thông tin;
- Lưu VT, CQLXD (05 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6535/BGTVT-CQLXD năm 2013 triển khai Quyết định 228/QĐ-BGTVT và thực hiện Chỉ thị 05/CT-BGTVT do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.813
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108