Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6534/TCHQ-TXNK vướng mắc xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6534/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 20/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6534/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2178/HQBRVT-GSQL ngày 12/11/2012 của Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu về vướng mắc trong việc xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư. Tổng cục Hải quan xin trao đổi với quý Bộ như sau:

- Theo báo cáo của Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu tại công văn số 2178/HQBRVT-GSQL nêu trên thì Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Séc thực hiện dự án đầu tư «Bến Thuyền du lịch» theo Giấy chứng nhận đầu tư số 49221000229 ngày 18/7/2012 do BQL các KCN tỉnh BR-VT cấp với mục tiêu: «Xây dựng bến thuyền du lịch và các công trình phụ trợ khác. Quy mô: 70 đến 100 phương tiện neo đậu. Sản xuất ca nô, tàu thuyền bằng công nghệ mới và thân thiện với môi trường. Quy mô: 100 phương tiện/năm».

Doanh nghiệp được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp Giấy chứng nhận Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ số 02/DNKHCN ngày 15/10/2012 chứng nhận danh mục sản phẩm hình thành từ kết quả Khoa học và Công nghệ; Bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận công nghệ thiết bị chế tạo cano, tàu thuyền, công trình nổi bằng công nghệ và vật liệu mới PPC ngày 23/9/2012.

- Theo quy định tại Khoản 14 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ thì nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được của các dự án đầu tư vào lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này được miễn thuế nhập khẩu trong vòng 05 năm kể từ ngày bắt đầu sản xuất.

Theo quy định tại điểm 12, Mục III, Phần A, Phụ lục I Nghị định số 87/2010/NĐ-CP thì dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới chưa được sử dụng tại Việt Nam; ứng dụng công nghệ sinh học được ưu đãi về thuế nhập khẩu.

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 17 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP thì: Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm ban hành Danh mục hoặc tiêu chuẩn xác định phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ nêu tại điểm b khoản 6, điểm a khoản 10 và khoản 11 Điều 12 Nghị định này. Quy định các tiêu chí xác định dự án thuộc Danh mục lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu tại phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, bao gồm:

b) Dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới chưa được sử dụng tại Việt Nam.

Do hiện nay Bộ Khoa học và Công nghệ chưa có văn bản quy định về tiêu chí xác định dự án thuộc Danh mục lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định tại phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP nên Tổng cục Hải quan gặp vướng mắc trong việc xác định dự án đầu tư «Bến Thuyền du lịch» của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Séc nêu trên có phải là dự án thuộc lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới chưa được sử dụng tại Việt Nam quy định tại điểm 12, Mục III, Phần A, Phụ lục I Nghị định số 87/2010/NĐ-CP hay không để áp dụng chính sách thuế cho doanh nghiệp.

Để có cơ sở áp dụng chính sách thuế thống nhất, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến tham gia về vấn đề nêu trên trước ngày 29/11/2012 để Tổng cục Hải quan có cơ sở trả lời Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Bộ./.

(Tài liệu gửi kèm:

- Công văn số 2178/HQBRVT-GSQL của Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Giấy chứng nhận đầu tư số 49221000229 ngày 18/7/2012;

- Giấy chứng nhận số 02/DNKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ BR-VT);

- Giấy chứng nhận ngày 11/10/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan BR-VT;
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6534/TCHQ-TXNK vướng mắc xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.005

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117