Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6514/UBND-KH năm 2013 nguồn vốn đầu tư dự án sửa chữa, cải tạo Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 6514/UBND-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 30/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6514/UBND-KH
V/v nguồn vốn đầu tư dự án sửa chữa, cải tạo Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng

Lâm Đồng, ngày 30 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng.

 

Xét văn bản số 135/BC-KHĐT-XDĐT ngày 22/10/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách địa phương cho dự án khởi công mới sửa chữa, cải tạo Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng,

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận bố trí vốn đầu tư cho dự án khởi công mới sửa chữa, cải tạo Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng, với các nội dung:

a) Nguồn vốn đầu tư: ngân sách Nhà nước, tổng mức đầu tư 2.987 triệu đồng.

b) Tiến độ và phân kỳ đầu tư: bố trí từ ngân sách tỉnh (nguồn ngân sách tập trung, xổ số kiến thiết) trong năm 2014-2015.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí vốn để triển khai thực hiện hoàn thành dự án theo đúng nội dung trên./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như trên;
- Lưu VT, KH, VX1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6514/UBND-KH năm 2013 nguồn vốn đầu tư dự án sửa chữa, cải tạo Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.261
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.64.30