Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6452/BNN-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Trần Kim Long
Ngày ban hành: 26/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6452/BNN-HTQT
V/v Giải quyết các vấn đề liên quan đến dự án PACSA2 tại tỉnh Quảng Nam.

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Nam

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Công văn số 4098/UBND-KTN ngày 26/11/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc trả lời nội dung Công hàm số 757/2010, ngày 19/11/2010 của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đề nghị xử lý gấp các yêu cầu của Chính phủ Nhật Bản đối với dự án PACSA2 (Bản sao Công hàm số 757/2010 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển gấp cho UBND tỉnh ngày 22/11/2010).

Căn cứ vào nội dung trả lời của UBND tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 4098/UBND-KTN ngày 26/11/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hiểu rằng việc tiếp tục thực hiện dự án theo như yêu cầu của phía Nhật Bản là không khả thi tại Tỉnh và như vậy phía Nhật Bản sẽ phải dừng dự án. Khi phải dừng dự án, Phía Nhật Bản yêu cầu phía Việt Nam đền bù các chi phí dịch vụ tư vấn, nhà thầu và cây giống đã chuẩn bị. Hơn nữa, việc dừng dự án PACSA2 tại tỉnh Quảng Nam không những ảnh hưởng đến các dự án của Nhật Bản tại Quảng Nam nói riêng mà còn ảnh hưởng đến phần dự án PACSA2 đang thực hiện tại tỉnh Quảng Ngãi các dự án khác của Nhật Bản tại Việt Nam và đặc biệt là các dự án hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xuất phát từ tình hình trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ thông báo cho phía Nhật Bản theo hướng ta phải dừng dự án trước thời hạn do không thực hiện theo đúng thiết kế ban đầu và không đáp ứng được các yêu cầu của phía Nhật Bản nêu tại các Công hàm về mặt thời gian để phía Bạn có cơ sở xem xét quyết định.

Đề nghị UBND tỉnh chủ động phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện các yêu cầu của phía Bạn khi dự án PACSA2 bắt buộc bị dừng trước thời hạn.

Mong nhận được sự hợp tác của Quý UBND tỉnh Quảng Nam./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VP Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cục LN,
- Lưu VT-HTQT (NAM-8);

TUQ. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Kim Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6452/BNN-HTQT ngày 26/11/2010 giải quyết vấn đề liên quan đến dự án PACSA2 tại tỉnh Quảng Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.137

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!