Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6429/BKHĐT-ĐTNN năm 2013 bổ sung ngành nghề kinh doanh và mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH UE Newater Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 6429/BKHĐT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Đỗ Nhất Hoàng
Ngày ban hành: 03/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6429/BKHĐT-ĐTNN
V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh và mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH UE Newater Việt Nam

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 6448/SKHĐT-ĐKĐT ngày 31/7/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh và hồ sơ kèm theo về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH UE Newater Việt Nam. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Ngành nghề và mục tiêu kinh doanh:

Công ty TNHH UE Newater Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài được thành lập, hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư số 411043001755 ngày 28/12/2011 do thành phố Hồ Chí Minh cấp để cung cấp dịch vụ kỹ thuật, thi công xây dựng công trình dân dụng, công trình xử lý nước thải; dịch vụ lắp dựng, lắp đặt trong xây dựng, lợp mái, đổ bê tông và chống thấm. Đến nay, doanh nghiệp đăng ký bổ sung mục tiêu hoạt động cung cấp dịch vụ xử lý nước thải, tư vấn kỹ thuật về xây dựng công trình liên quan đến môi trường thuộc lĩnh vực được xem xét cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo Luật Doanh nghiệp và Pháp luật về Đầu tư.

Liên quan đến hoạt động “cung cấp dịch vụ xử lý nước thải - CPC 9401” của Công ty TNHH UE Newater Việt Nam, theo cam kết WTO: “Trong vòng 4 năm kể từ ngày gia nhập, cho phép thành lập liên doanh trong đó tỷ lệ vốn góp của phía nhà đầu tư nước ngoài không được vượt quá 51%. Sau đó, không hạn chế”. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị cách hiểu và áp dụng quy định này tương tự như trường hợp quy định tại lĩnh vực Dịch vụ bán lẻ: “Phải thành lập liên doanh với đối tác Việt Nam và tỷ lệ của phía nước ngoài không được vượt quá 49%. Kể từ ngày 1/1/2008, hạn chế 49% sẽ được bãi bỏ. Kể từ ngày 1/1/2009 không hạn chế.” Theo đó, kể từ ngày 1/1/2009, tỷ lệ hạn chế 49% vốn điều lệ đối với dịch vụ bán lẻ đã được bãi bỏ và Nhà đầu tư nước ngoài đã được hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

Trường hợp, cam kết WTO yêu cầu vẫn phải liên doanh thì cam kết WTO sẽ có quy định tương tự đối với dịch vụ quảng cáo (CPC 871): "Kể từ ngày gia nhập, các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được thành lập liên doanh hoặc tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác Việt Nam đã được phép kinh doanh dịch vụ quảng cáo. Kể từ ngày gia nhập, cho phép thành lập liên doanh trong đó phần vốn góp của phía nước ngoài không được vượt quá 51% vốn pháp định của liên doanh. Kể từ ngày 1/1/2009, không hạn chế tỷ lệ góp vốn của phía nước ngoài trong liên doanh.” Do vậy, đối với hoạt động “cung cấp dịch vụ xử lý nước thải - CPC 9401” cũng phải được hiểu và áp dụng thống nhất như trên. Theo đó, sau 4 năm kể từ ngày gia nhập, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được phép hoạt động lĩnh vực này.

Ngoài ra, hoạt động này thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư theo quy định tại Khoản 3, Điều 27, Luật Đầu tư và tại Điều 116, 117 Luật Bảo vệ Môi trường; thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư quy định tại Khoản 15, Mục 3, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ.

2. Các vấn đề khác của Dự án, đề nghị Quý sở xem xét, thẩm tra theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Quý Sở tham khảo và trình UBND thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6429/BKHĐT-ĐTNN năm 2013 bổ sung ngành nghề kinh doanh và mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH UE Newater Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.676
DMCA.com Protection Status

IP: 54.224.150.24