Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 64/BXD-QLN trả lời Công văn 170/CT-KTTT Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 64/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 15/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 64/BXD-QLN
V/v: Trả lời công văn số 170/CT-KTTT ngày 02/6/2011 của Công ty CP đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ.

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2011

 

Kính gửi: Công ty CP đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 170/CT-KTTT ngày 02/6/2011 của Công ty CP đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ đề nghị hướng dẫn việc áp dụng Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Nghị định số 71/2010/NĐ-CP không áp dụng hồi tố đối với những trường hợp đã ký hợp đồng bán nhà ở trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Vì vậy, trong trường hợp Công ty CP đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ đã ký hợp đồng mua bán nhà ở với khách hàng trước ngày Nghị định số 71/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì thuộc diện được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu về nhà ở cho người mua. Công ty có trách nhiệm làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp quyền sở hữu cho người mua nhà ở theo quy định của pháp luật.

2. Đối với công trình thương mại dịch vụ không phải là nhà ở thì không áp dụng các quy định của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP để giải quyết mà thực hiện việc bán, cho thuê theo quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản.

Đề nghị Công ty CP đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Cục QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 64/BXD-QLN ngày 15/06/2011 trả lời Công văn 170/CT-KTTT Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.538

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.177.24
server251