Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6387/BKHĐT-KTĐPLT năm 2013 trả lời thẩm định dự án khởi công mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 6387/BKHĐT-KTĐPLT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Đào Quang Thu
Ngày ban hành: 30/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6387/BKHĐT-KTĐPLT
V/v trả lời thẩm định dự án khởi công mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Căn cứ đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tại văn bản số 204/BC-UBND ngày 16/7/2013 đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách Trung ương cho dự án khởi công mới "Đường nối từ cửa khẩu Chi Ma đến cửa khẩu Bản Chắt và phục vụ an ninh quốc phòng huyện Lộc Bình, Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn" và ý kiến thẩm định của Bộ Tài chính (văn bản số 10558/BTC-ĐT ngày 12/8/2013); Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương đầu tư:

Việc đầu tư xây dựng công trình "Đường nối từ cửa khẩu Chi Ma đến cửa khẩu Bản Chắt và phục vụ an ninh quốc phòng huyện Lộc Bình, Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn" nhằm nâng cao năng lực vận tải của tuyến đường, đặc biệt nâng cao kim ngạch xuất nhập khẩu trao đổi hàng hóa qua cửa khẩu biên giới Việt - Trung, tạo điều kiện để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn. Đồng thời công trình cũng góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực biên giới. Vì vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất mục tiêu đầu tư xây dựng công trình này.

2. Về nguồn vốn đầu tư:

Theo báo cáo 204/BC-UBND ngày 16/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, dự án "Đường nối từ cửa khẩu Chi Ma đến cửa khẩu Bản Chắt và phục vụ an ninh quốc phòng huyện Lộc Bình, Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn" có tổng mức đầu tư rất lớn 881.980 triệu đồng, dự án nhóm B, dự kiến phân kỳ trong 5 năm 2014-2018 (trong đó đầu tư từ ngân sách Trung ương là 726.980 triệu đồng (82,5%) từ năm 2016-2018); nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án từ nhiều nguồn: vốn ngân sách tỉnh, ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách hỗ trợ an ninh quốc phòng, hỗ trợ kinh tế cửa khẩu và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Đối với giai đoạn 2014-2015, Tỉnh đề xuất bố trí thực hiện dự án này từ nguồn ngân sách địa phương, không đề nghị hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, đề nghị Tỉnh chịu trách nhiệm cân đối nguồn vốn theo đúng quy định, đảm bảo dự án khởi công mới đạt hiệu quả.

Đối với giai đoạn 2016-2018, Tỉnh đề nghị hỗ trợ từ ngân sách Trung ương là 726.980 triệu đồng. Hiện nay, Chính phủ chưa có chỉ đạo về kế hoạch vốn đầu tư phát triển sau năm 2015, vì vậy Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ xem xét hỗ trợ dự án sau năm 2015. Trước mắt, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cân nhắc chủ động sử dụng nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn thành dự án theo đúng tiến độ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng sơn biết, chủ động thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn;
- Vụ: THKTQD, KTDV;
- Lưu: VT, Vụ KTĐP&LT (T7).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Quang Thu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6387/BKHĐT-KTĐPLT năm 2013 trả lời thẩm định dự án khởi công mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.063
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69