Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6380/VPCP-CN năm 2017 bổ sung phụ lục hợp đồng cho khối lượng phát sinh do mở rộng quy mô Dự án đầu tư xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6380/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 20/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6380/VPCP-CN
V/v bổ sung phụ lục hợp đồng cho khối lượng phát sinh do mở rộng quy mô Dự án đầu tư xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 4247/BGTVT-KHĐT ngày 20 tháng 4 năm 2017) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 4280/BKHĐT-KCHTĐT ngày 26 tháng 5 năm 2017), Xây dựng (văn bản số 1149/BXD-KTXD ngày 22 tháng 5 năm 2017) về việc bổ sung phụ lục hợp đồng cho khối lượng phát sinh do mở rộng quy mô Dự án đầu tư xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi (Dự án), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng tại các văn bản nêu trên; quyết định việc bổ sung hợp đồng tư vấn và hợp đồng xây lắp đối với khối lượng công việc phát sinh do mở rộng quy mô Dự án theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 383/TTg-CN ngày 15 tháng 3 năm 2017, bảo đảm đưa Dự án vào khai thác đồng bộ trong năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: KHĐT, TC, XD;
- UBND các tỉnh, TP: Cần Thơ, Kiên Giang;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, QHQT, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2) pvc.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6380/VPCP-CN năm 2017 bổ sung phụ lục hợp đồng cho khối lượng phát sinh do mở rộng quy mô Dự án đầu tư xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


512
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108