Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6375/VPCP-QHQT ngày 22/11/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc dự án hỗ trợ kỹ thuật cho Viện khoa học Xã hội Việt Nam

Số hiệu: 6375/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 22/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6375/VPCP-QHQT
V/v Dự án hỗ trợ kỹ thuật cho Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2004

 

Kính gửi:

 - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao,
 Lao động - Thương binh và Xã hội.
 - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .
 - Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6966 BKH/KTĐN, ngày 02 tháng 11 năm 2004) về việc phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật do Quỹ ASEM-II tài trợ uỷ thác qua Ngân hàng Thế giới cho Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Hỗ trợ giúp nâng cao tính luận cứ khoa học cho quá trình hoạch định chính sách có lợi cho người nghèo ở Việt Nam” trị giá 315.500 USD, trong đó viện trợ không hoàn lại của Quỹ tín thác Á - Âu (ASEM-II), uỷ thác qua Ngân hàng Thế giới (WB) 305.640 USD, vốn đối ứng khoảng 9.860 USD do Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đóng góp bằng nhân lực, trang thiết bị cho Văn phòng Dự án.

2. Giao Viện Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện Dự án theo các quy định hiện hành.

Viện Khoa học Xã hội Việt Nam lưu ý ý kiến của các cơ quan liên quan, cố gắng đàm phán với Ngân hàng Thế giới giảm tư vấn quốc tế nhằm tiết kiệm chi phí, tăng tư vấn trong nước để nâng cao trình độ của đội ngũ chuyên gia trong nước, thực hiện Dự án có hiệu quả, thiết thực.

3. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký với Ngân hàng Thế giới Hiệp định hỗ trợ kỹ thuật (TF 053933) cho Dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6375/VPCP-QHQT ngày 22/11/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc dự án hỗ trợ kỹ thuật cho Viện khoa học Xã hội Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.893
DMCA.com Protection Status