Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 6366/BNN-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thị Hồng
Ngày ban hành: 22/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6366/BNN-KH
V/v: Thông báo điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2010

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm lâm sinh Cầu Hai – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

 

Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-TTg ngày 19/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 278/QĐ-BKH ngày 19/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2010; Quyết định số 2879/QĐ-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010;
Căn cứ văn bản số 4307/BNN-KH ngày 25/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2010;
Căn cứ các Quyết định số 4121/QĐ-BNN-KH ngày 26/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình “Đầu tư tăng cường năng lực nghiên cứu thực nghiệm cho Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm lâm sinh Cầu Hai; Quyết định số 915/QĐ-BNN-XD ngày 31/3/2009 về việc điều chỉnh dự án và phê duyệt kế hoạch đấu thầu;
Căn cứ văn bản số 796/BNN-KH ngày 24/3/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc điều chỉnh kế hoạch vốn ĐTXDCB năm 2010;

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2010

1. Tên dự án: Đầu tư tăng cường năng lực nghiên cứu thực nghiệm cho Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm lâm sinh Cầu Hai.

2. Địa điểm: huyện Đoan Hùng và Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ và huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

3. Địa điểm mở tài khoản: Kho bạc nhà nước tỉnh Phú Thọ.

4. Thời gian thực hiện – hoàn thành: 2009 – 2012.

5. Kế hoạch khối lượng thực hiện dự án năm 2010:

Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung công việc

Tổng mức đầu tư

Kế hoạch 2010 đã giao

Kế hoạch điều chỉnh 2010

Tổng số

22.104,9

4.000

4.500

Đầu tư tăng cường năng lực nghiên cứu thực nghiệm

22.104,9

4.000

4.500

6. Thông báo này thay thế thông báo số 791/BNN-KH ngày 26/10/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư);
- Kho bạc NN TW;
- Kho bạc NN tỉnh Phú Thọ;
- Lưu VT, KH(3).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6366/BNN-KH thông báo điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngày 22/11/2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.280

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.162
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!