Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6364/BKHĐT-QLĐT năm 2014 về đăng ký thông tin nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 6364/BKHĐT-QLĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Đào Quang Thu
Ngày ban hành: 19/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 6364/BKHĐT-QLĐT
V/v đăng ký thông tin nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được phản ánh về việc ngày 29/8/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành văn bản số 7017/BNN-TCTL quy định một số yêu cầu khi lựa chọn đơn vị tư vấn, xây lắp trong công tác sửa chữa, nâng cấp các hồ, đập thủy lợi, trong đó có nội dung yêu cầu nhà thầu phải đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Liên quan đến nội dung về đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 (Điều 5 khoản 1 điểm d) quy định một trong các điều kiện để đánh giá tư cách hợp lệ của nhà thầu tham dự thầu là nhà thầu đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Tuy nhiên, theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 129 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Chính phủ đã giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm quy định lộ trình áp dụng và hướng dẫn thực hiện chi tiết nội dung về đăng ký thông tin nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 và điểm e khoản 2 Điều 22 của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13.

Để kịp thời triển khai các quy định liên quan đến việc đăng ký thông tin nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 18/8/2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 5356/BKHĐT-QLĐT về việc đăng ký thông tin nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia gửi tất cả các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp. Theo đó, trong thời gian Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa ban hành văn bản quy định về lộ trình áp dụng và hướng dẫn thực hiện chi tiết đối với nội dung đăng ký nhà thầu, các chủ đầu tư, bên mời thầu chỉ nên quy định khuyến khích mà không được quy định bắt buộc nhà thầu tham dự thầu phải có tên được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và không đưa nội dung đánh giá về “đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia” theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 vào trong phần đánh giá về tư cách hợp lệ của nhà thầu.

Do đó, để không hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

1. Chỉnh sửa nội dung yêu cầu về đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại văn bản số 7017/BNN-TCTL ngày 29/8/2014 nêu trên theo hướng khuyến khích nhà thầu tham dự thầu đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; không quy định bắt buộc nhà thầu tham dự thầu phải có tên được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và không đưa nội dung đánh giá về “đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia” theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13;

2. Đối với những gói thầu đã phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nhưng chưa đóng thầu mà trong hồ sơ có nội dung đánh giá về “đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia”: yêu cầu các chủ đầu tư sửa đổi hồ sơ theo hướng bãi bỏ nội dung đánh giá về “đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia” theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 vào trong phần đánh giá về tư cách hợp lệ của nhà thầu;

3. Đối với những gói thầu đã đóng thầu mà trong hồ sơ có nội dung đánh giá về “đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia”: yêu cầu các chủ đầu tư quyết định xử lý tình huống theo hướng không đánh giá về nội dung “đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia” theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, đồng thời thông báo công khai cho các nhà thầu tham dự thầu biết về việc không tiến hành đánh giá đối với nội dung nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tư pháp;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Vụ KTNN (Bộ KH&ĐT);
- Tổng cục Thủy lợi, Cục QLXDCT (Bộ NN&PTNT);
- Sở KH&ĐT, Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu VT, Cục QLĐT. (HC)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Quang Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6364/BKHĐT-QLĐT năm 2014 về đăng ký thông tin nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.814

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.57.84