Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6329/BTC-QLCS năm 2017 về bàn giao tài sản là công trình điện được đầu tư từ nguồn ngân sách sang ngành điện quản lý, vận hành khai thác do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 6329/BTC-QLCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành: 16/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6329/BTC-QLCS
V/v bàn giao tài sản là các công trình điện được đầu tư từ nguồn ngân sách sang ngành điện quản lý, vận hành khai thác

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Trả lời Báo cáo số 98/BC-UBND ngày 29/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc bàn giao tài sản các công trình điện được đầu tư từ nguồn ngân sách sang ngành điện quản lý, vận hành khai thác; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Để thống nhất thực hiện việc bàn giao các công trình điện có nguồn gốc ngân sách nhà nước sang cho ngành điện quản lý; ngày 02/3/2017, Bộ Tài chính đã có Tờ trình Thủ tướng Chính phủ số 28/TTr-BTC kèm theo Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chuyển tài sản là hệ thống điện được đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước sang ngành điện quản lý. Do đó, đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tại Báo cáo số 98/BC-UBND ngày 29/3/2017 nêu trên sẽ được thực hiện theo quy định chung tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ khi được ban hành.

2. Trong thời gian chờ ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy định việc điều chuyển tài sản là hệ thống điện được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước sang ngành điện quản lý này, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo quản lý chặt chẽ các công trình dự kiến bàn giao, tránh thất thoát tài sản nhà nước.

Bộ Tài chính trả lời để Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6329/BTC-QLCS năm 2017 về bàn giao tài sản là công trình điện được đầu tư từ nguồn ngân sách sang ngành điện quản lý, vận hành khai thác do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


401

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.56.104