Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6292/BNN-HTQT tiến độ chuẩn bị dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 6292/BNN-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thị Tuyết Hòa
Ngày ban hành: 15/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6292/BNN-HTQT
V/v Tiến độ chuẩn bị Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD)

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Cà Mau và Sóc Trăng
- Tổng cục Thủy sản
- Ban Quản lý các Dự án nông nghiệp

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được thư của Ngân hàng Thế giới (WB) gửi kèm theo Biên bản ghi nhớ của đoàn đánh giá công tác chuẩn bị dự án diễn ra trong thời gian từ 21/9 đến 11/10/2011 yêu cầu đẩy nhanh tiến độ và hoàn thiện các công việc chuẩn bị Dự án "Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững" (CRSD) vay vốn Ngân hàng Thế giới, để đáp ứng tiến độ đàm phán, dự kiến thực hiện vào tháng 3/2012. Dựa trên các kết luận và khuyến nghị được nêu trong Biên bản ghi nhớ của đoàn, đề nghị các đơn vị liên quan của Bộ và các tỉnh tham gia dự án triển khai các công việc cần làm từ nay đến ngày 31/12/2011 như sau:

I. ĐỐI VỚI CÁC TỈNH THỰC HIỆN DỰ ÁN:

(1) Hoàn thiện bản thiết kế kỹ thuật và các tài liệu đấu thầu cho các hạng mục xác định thực hiện trong năm đầu tiên trước ngày 31/12/2011. Các hạng mục này bao gồm các gói thầu cho việc nâng cấp cơ sở hạ tầng về an ninh sinh học đối với các vùng nuôi áp dụng GAP và các bến cá, cũng như tăng cường cho các Phòng Khuyến ngư tỉnh và huyện, các Chi cục Thú y và Nuôi trồng Thủy sản (chịu trách nhiệm về quản lý dịch bệnh thủy sản), và Chi cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi thủy sản;

(2) Hoàn thiện việc chuẩn bị các báo cáo đánh giá và quản lý môi trường đối với các hạng mục được xác định thực hiện trong năm đầu tiên theo đúng quy định của Chính phủ và gửi các báo cáo này cho NHTG trước ngày 31/12/2011;

(3) Hoàn thành các yêu cầu nêu trong phụ lục 2 của bản đánh giá quản lý tài chính, bao gồm xác định các yếu tố rủi ro trong quá trình quản lý tài chính, các yêu cầu đối với đội ngũ nhân viên dự án, bố trí vốn đối ứng.

II. ĐỐI VỚI BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP:

(1) Hoàn thiện các tài liệu liên quan đến chính sách an toàn của dự án (Khung chính sách đền bù tái định cư, Khung phát triển dân tộc thiểu số, và Khung quản lý môi trường và xã hội), xin ý kiến các đơn vị liên quan trong Bộ và các Bộ, ngành liên quan để trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/12/2011;

(2) Hoàn thiện dự thảo Báo cáo nghiên cứu khả thi, xin ý kiến các cơ quan liên quan trong Bộ trước ngày 31/12/2011;

(3) Hoàn thiện các chỉ số Giám sát và Đánh giá (M&E) và các nội dung M&E cho Khung Kết quả và Giám sát của Dự án, tiến hành phân tích kinh tế và tài chính cho các hoạt động của Dự án;

(4) Chuẩn bị Sổ tay quản lý tài chính cho Dự án.

III. ĐỐI VỚI TỔNG CỤC THỦY SẢN:

(1) Khẳng định về khoản đồng tài trợ của Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) để thiết kế nội dung sử dụng nguồn tài trợ này trong nghiên cứu khả thi, chậm nhất phải có ý kiến trả lời của Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31/12/2011;

(2) Phối hợp với Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp chuẩn bị các bản Điều khoản Tham chiếu (TORs) cho hoạt động nghiên cứu chính sách và Yêu cầu Đề xuất (RFPs) cho các gói hỗ trợ kỹ thuật, dự thảo các thông số kỹ thuật và tài liệu đấu thầu cho các gói thầu nâng cấp Vnfishbase.

Bộ NN&PTNT xin gửi kèm theo Biên bản ghi nhớ của đoàn để các đơn vị liên quan trong Bộ và các tỉnh thực hiện các nội dung cần làm theo đúng tiến độ chuẩn bị Dự án đã thống nhất giữa Việt Nam và Ngân hàng Thế giới, đảm bảo kế hoạch thẩm định dự án dự kiến diễn ra vào ngày 9/1/2012 và kế hoạch đàm phán dự án dự kiến vào tháng 3/2012./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Vũ Văn Tám (để b/c);
- Vụ KH;
- Lưu: VT, HTQT(ĐMC).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Tuyết Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6292/BNN-HTQT tiến độ chuẩn bị dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.939

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.226