Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6237/BNN-TC năm 2014 hướng dẫn công tác thanh quyết toán trong thời gian gia hạn - Dự án “Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 6237/BNN-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 06/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 6237/BNN-TC
V/v hướng dẫn công tác thanh quyết toán trong thời gian gia hạn - Dự án “Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung”

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân 13 tỉnh thực hiện Dự án “Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung”;
- Sở Nông nghiệp và PTNT 13 tỉnh thực hiện Dự án “Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung”

 

Căn cứ Hiệp định vay vốn số 2357 – VIE (SF) ký ngày 20/12/2007 giữa Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) về việc tài trợ cho Dự án “Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung”;

Căn cứ công thư ngày 24/04/2014 của ADB về việc gia hạn thời gian đóng cửa khoản vay của Dự án “Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung”.

Căn cứ Quyết định số 1671/QĐ-CTN ngày 23/07/2014 của Chủ tịch nước về việc gia hạn thời hạn khóa sổ khoản vay cho Dự án “Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung”;

Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1318/TTg-QHQT ngày 25/7/2014 về việc gia hạn thời hạn khóa sổ khoản vay cho Dự án “Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung”;

Căn cứ tình hình thực tế, để đảm bảo Dự án hoàn tất các hoạt động còn lại trong thời gian gia hạn, Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số nội dung về công tác thanh quyết toán như sau:

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh bố trí đầy đủ và kịp thời vốn đối ứng trong thời gian gia hạn còn thiếu cho Dự án; đôn đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán các tiểu dự án trước ngày 31/12/2014.

2. Sau khi toàn bộ các Tiểu dự án được phê duyệt quyết toán, đề nghị UBND tỉnh (cơ quan chủ quản Tiểu dự án) có công văn đề nghị thẩm tra tổng hợp quyết toán các Tiểu dự án tại tỉnh trình Bộ Nông nghiệp và PTNT (cơ quan chủ quản dự án) thẩm tra phê duyệt tổng hợp quyết toán toàn Dự án theo quy định tại Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính về việc quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, kèm theo các Phụ lục tổng hợp quyết toán theo quy định của Dự án.

3. Đề nghị UBND tỉnh có công văn gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT (trước ngày 01/12/2014) đề nghị phương án xử lý tài sản của Dự án theo quy định tại Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước.

4. Về chi phí ban quản lý dự án: Ngày 15/11/2012, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có công văn số 3939/BNN-TC hướng dẫn về chi phí quản lý dự án của các tỉnh tham gia Dự án “Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung”. Tuy nhiên, hiện nay Dự án đã được gia hạn thời hạn đóng cửa khoản vay đến ngày 31/12/2014, vì vậy chi phí quản lý dự án phát sinh trong năm 2014 sẽ được giải ngân theo tỷ lệ 80% vốn ADB và 20% vốn ngân sách tỉnh. Các nội dung khác tại công văn số 3939/BNN-TC nêu trên vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- BQL các dự án NN;
- BQLDA TW Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung;
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6237/BNN-TC năm 2014 hướng dẫn công tác thanh quyết toán trong thời gian gia hạn - Dự án “Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.704

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0