Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6193/BKHĐT-ĐTNN năm 2015 về gửi Phụ lục Điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 6193/BKHĐT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Chí Dũng
Ngày ban hành: 03/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ K HOẠCH VÀ ĐU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6193/BKHĐT-ĐTNN
V/v gửi Phụ lục Điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà ĐTNN

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Văn phòng Chính ph

Ngày 26/8/2015 BKế hoạch và Đầu tư có công văn số 5972/BKHĐT-PC trình Thủ tướng Chính phủ về Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sđiều của Luật Đầu tư, đồng thời gi kèm điều kiện đầu tư áp dụng đi vi nhà đu tư nước ngoài và các ngành, phân ngành dịch vụ không quy đnh tại Biu cam kết thương mại dịch vụ ca Việt Nam trong WTO, pháp luật chưa quy định điều kiện đầu tư nhưng đã được cấp Giấy chng nhận đầu tư.

Trong thời gian trình Thủ tướng Chính phtại công văn s 5972/BKHĐT-PC ngày 26/8/2015 nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nhận được các ý kiến góp ý của các Bộ, ngành và đã cập nhật, bổ sung đi với các ngành nghề có điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đu tư nước ngoài. Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin gi Văn phòng Chính phủ 02 bn phụ lục đã được cp nhật để thay thế cho 02 phụ lục gi kèm công văn số 5972/BKHĐT -PC ngày 26/8/2015.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị Văn phòng Chính phnghiên cứu tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Văn Ninh (để b/c);
- Bộ Tư pháp;
- Lãnh đo Bộ;
- Các đơn vị: PC, ĐKKD, QLKKT, PTDN, QLKTTW, GSTĐ
-
Lưu: VT, ĐTNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯNG
Nguyễn Chí Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6193/BKHĐT-ĐTNN năm 2015 về gửi Phụ lục Điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.412

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242