Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6147/BNN-CB góp ý Báo cáo Nghiên cứu khả thi Dự án BOT Nhiệt điện Vĩnh Tân 3 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 6147/BNN-CB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Xuân
Ngày ban hành: 09/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6147/BNN-CB
V/v góp ý Báo cáo Nghiên cứu khả thi Dự án BOT Nhiệt điện Vĩnh Tân 3

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Công thương

Phúc đáp công văn số 10339/BCT-NL ngày 18 tháng 10 năm 2010 của Bộ Công thương về việc góp ý Báo cáo Nghiên cứu khả thi Dự án BOT Nhiệt điện Vĩnh Tân 3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Cơ bản thống nhất Dự án đầu tư nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3 là một trong 3 dự án thuộc Trung tâm điện lực Vĩnh Tân - tỉnh Bình Thuận có tổng diện tích chiếm đất khoảng 662,739 ha do Công ty Cổ phần Năng lượng Vĩnh Tân 3 (VTEC) thực hiện đầu tư theo hình thức xây dựng - vận hành - chuyển giao có quy mô công suất 3x660 MW, địa điểm xây dựng nhà máy tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận có tổng diện tích sử dụng đất dự kiến 56,11 ha đã được tỉnh Bình Thuận chấp thuận.

2. Về ý kiến tham gia: Đánh giá cụ thể hơn diện tích dự kiến 56,11 ha của Trung tâm, số hộ dân, số lao động, số người bị tác động ảnh hưởng khi phải di chuyển chỗ ở, thay đổi việc làm, các biện pháp giảm thiểu tác động xấu của dự án đến sản xuất nông nghiệp của người dân trên địa bàn.

Trên đây là ý kiến tham gia của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đề nghị Bộ Công thương xem xét, hoàn chỉnh trước khi phê duyệt./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Vũ Văn Tám;
- Lưu: VT, Cục CB.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC CHẾ BIẾN, THƯƠNG MẠI NÔNG LÂM THỦY SẢN VÀ NGHỀ MUỐI
Lê Xuân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6147/BNN-CB góp ý Báo cáo Nghiên cứu khả thi Dự án BOT Nhiệt điện Vĩnh Tân 3 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.566
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.186.19