Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6070/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc thuế nhập khẩu ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6070/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 16/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6070/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc thuế nhập khẩu ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk

Trả lời công văn số 849/HQĐL-KTSTQ ngày 27/8/2013 của Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk về việc vướng mắc thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu của Công ty cổ phần kỹ nghệ gỗ MDF Long Việt, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế:

Căn cứ Điều 107, Điều 108 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định về xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế;

Căn cứ Điều 12, khoản 1, khoản 3 Điều 101 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính, thì:

- Trường hợp người khai hải quan, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót (sai sót về tính toán số tiền thuế phải nộp, sai sót về trị giá, xuất xứ, mã số, mức thuế suất, số tiền thuế phải nộp); tự giác khai báo trước khi cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế; người khai hải quan, người nộp thuế có đủ cơ sở chứng minh và cơ quan hải quan có đủ cơ sở, điều kiện kiểm tra, xác định tính chính xác và phù hợp của việc khai báo thì thực hiện việc khai bổ sung hồ sơ hải quan, nộp đủ số tiền thuế thiếu theo thời hạn nộp thuế như đối với số tiền thuế tự khai, tự tính khi làm thủ tục hải quan, số tiền phạt chậm nộp (nếu có), chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan hải quan (trong trường hợp khai bổ sung quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan);

- Trường hợp Danh mục đã đăng lý có sai sót hoặc cần thay đổi, người khai hải quan được sửa đổi bổ sung, điều chỉnh với điều kiện phải có giấy tờ, tài liệu nộp cho cơ quan hải quan trước thời điểm nhập khẩu để chứng minh việc bổ sung, điều chỉnh là phù hợp với nhu cầu của dự án và phải đáp ứng quy định về tổng trị giá nêu tại điểm b khoản 21 Điều 100 Thông tư này;

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa vượt trị giá ghi trên Danh mục hàng hóa miễn thuế nhưng không bổ sung, điều chỉnh Danh mục trước khi cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra sau thông quan, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế thì Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk căn cứ quy định tại Điều 107, Điều 108 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và quy định nêu trên để xử lý thuế theo đúng quy định.

2. Về mặt hàng dầu truyền nhiệt, dầu bôi trơn:

Căn cứ khoản 7 Điều 100 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 (nay là khoản 7 Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010) của Bộ Tài chính, thì dự án ưu đãi đầu tư được miễn thuế nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định của dự án, bao gồm:

a) Thiết bị, máy móc;

b) Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận; phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân gồm xe ô tô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thủy;

c) Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nêu tại điểm a và điểm b Khoản này;

d) Nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo thiết bị, máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc nêu tại điểm a và điểm b Khoản này;

e) Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.

Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được để làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế nêu tại Điểm này thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo nội dung trình bày tại công văn số 849/HQĐL-KTSTQ nêu trên của Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk, doanh nghiệp nhập khẩu dầu truyền nhiệt (Thermal oil), dầu bôi trơn (Silicon oil) không phải là vật tư dùng để chế tạo thiết bị, máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc nêu tại điểm a và điểm b Khoản này. Do đó, không đáp ứng điều kiện để được miễn thuế nhập khẩu theo quy định.

3. Về mặt hàng dây cáp điện:

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk căn cứ quy định về chính sách thuế có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu để xác định nếu mặt hàng dây cáp điện là nguyên liệu, vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được thì thực hiện thu thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Cục Hp TP.Hồ Chí Minh (để biết);
- Cục KTSTQ (để biết);
- Vụ Pháp chế (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (5b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6070/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc thuế nhập khẩu ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.276
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37