Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 602/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế NK hàng khuyến khích đầu tư trong nước

Số hiệu: 602/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 16/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 602/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý thuế NK hàng khuyến khích đầu tư trong nước

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2006

 

Kính gửi:

  - Cục hải quan tỉnh Đồng Nai 
  - Công ty TNHH Thanh Tiến

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 212/TT-ƯĐNK ngày 25/11/2005 của Công ty TNHH Thanh Tiến về việc thuế nhập khẩu đối với 04 xe ôtô 7 chỗ ngồi chở cán bộ, công nhân viên; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 26, Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Khuyến khích đầu tư trong nước;

Căn cứ công văn số 4218/BKH/KTCN ngày 24/6/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc nộp thuế nhập khẩu và các khoản thuế khác đối với 4 chiếc xe ôtô 7 chỗ của Công ty TNHH Thanh Tiến.

Trường hợp 04 chiếc xe ôtô 7 chỗ ngồi của Công ty TNHH Thanh Tiến, không thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu nên Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định truy thu thuế là đúng quy định.

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai áp dụng các biện pháp quy định tại Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính để truy thu thuế đối với 4 chiếc xe ôtô nói trên. Trong trường hợp có vướng mắc thì báo cáo để có hướng dẫn xử lý tiếp; báo cáo kết quả về Tổng cục Hải quan trước ngày 25/2/2006.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai và Công ty TNHH Thanh Tiến biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 602/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế NK hàng khuyến khích đầu tư trong nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.296
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.196