Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6013/TCHQ-TXNK năm 2013 xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6013/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 14/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6013/TCHQ-TXNK
V/v xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Định.

Trả lời công văn số 948/HQBĐ-NV ngày 16/8/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bình Định báo vướng mắc trong việc miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của Công ty TNHH Đầu tư và XNK Trung Việt, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại Phụ lục I - Danh mục lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu ban hành kèm Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định: "Sản xuất thép cao cấp, hợp kim, kim loại đặc biệt, sắt xốp" thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư:

Tại Khoản 6 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ và khoản 7 Điều 101 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính quy định miễn thuế đối với thiết bị máy móc nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

Căn cứ quy định trên, thì dự án xây dựng Nhà máy sản xuất và tinh luyện hợp kim sắt titan không phải là thép hợp kim nên không thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 87/2010/NĐ-CP. Do vậy, không được hưởng các ưu đãi về thuế nhập khẩu khi nhập khẩu máy móc thiết bị tạo tài sản cố định cho dự án.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Định biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6013/TCHQ-TXNK năm 2013 xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.100
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144