Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 595TCT/ĐTNN về việc nghĩa vụ thuế của Nhà thầu dự án ODA vay do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 595TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 02/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 595TCT/ĐTNN
V/v: Nghĩa vụ thuế của Nhà thầu dự án ODA vay

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi:

Dự án phát triển chè và cây ăn quả
Ban quản lý các dự án nông nghiệp

 

Trả lời công văn số 132CV/DANN/DACQ đề ngày 17/2/2005 của Dự án phát triển chè và cây ăn quả về vấn đề thuế đối với nhà thầu nước ngoài tư vấn cho Dự án, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam, trường hợp Công ty tư vấn Landell Mills ký hợp đồng với Ban quản lý Dự án phát triển chè và cây ăn quả để thực hiện gói thầu tư vấn Quốc tế về quản lý nghiên cứu và môi trường thì Công ty Landell Mills có nghĩa vụ nộp thuế GTGT và thuế TNDN đối với khoản thu nhập phát sinh tại Việt Nam từ hợp đồng tư vấn ký với BQL Dự án. Trường hợp Công ty Landell Mills là nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam thì việc xác định số thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp của Nhà thầu Landell Mills thực hiện theo hướng dẫn tại Mục II, Phần B Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên. Ban quản lý Dự án thực hiện việc khấu trừ và nộp vào KBNN số thuế TNDN và thuế GTGT của Nhà thầu trước khi thực hiện thanh toán cho Nhà thầu và được hưởng một khoản thù lao bằng 0,8% số thuế TNDN đã khấu trừ để nộp vào KBNN, nhưng tối đa không quá 50 triệu đồng trên số tiền thuế của mỗi lần khấu trừ và nộp thuế.

Việc lập kế hoạch vốn đối ứng để có nguồn nộp thuế thực hiện theo quy định của Hiệp định tín dụng ký giữa Việt Nam và Ngân hàng ADB và quy định hiện hành về việc lập kế hoạch vốn đối ứng.

Tổng cục Thuế trả lời để Dự án phát triển chè và cây ăn quả được biết và liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Hà Nội
- Lưu VP (HC), ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 595TCT/ĐTNN về việc nghĩa vụ thuế của Nhà thầu dự án ODA vay do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.857
DMCA.com Protection Status

IP: 3.88.161.108