Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5951/BKHĐT-QLĐT năm 2018 thực hiện Nghị quyết 83/NQ-CP về tổng kết đầu tư PPP dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 5951/BKHĐT-QLĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Vũ Đại Thắng
Ngày ban hành: 28/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5951/BKHĐT-QLĐT
V/v thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 26/6/2018 của Chính phủ về tổng kết đầu tư PPP dự án phát triển hạ tầng KCN, KKT

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 21/10/2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) ban hành Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT). Tại Nghị quyết này, UBTVQH giao nhiệm vụ tổng kết, đánh giá và đề ra giải pháp triển khai thực hiện các mô hình đầu tư theo hình thức đi tác công tư (PPP). Tiếp đó, ngày 26/6/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 83/NQ-CP về triển khai thực hiện Nghị quyết của UBTVQH nêu trên. Theo đó, đối với nhiệm vụ tổng kết thực hiện đầu tư BOT nói riêng và PPP nói chung, Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) chủ trì báo cáo tổng kết việc triển khai thực hiện đầu tư PPP các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế (Nhiệm vụ số 5, Phụ lục ban hành kèm Nghị quyết).

Đtriển khai thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Bộ KH&ĐT đề nghị Quý Ủy ban tổng hợp thông tin về các dự án phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, kết cấu hạ tầng khu chức năng trong khu kinh tế, kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong khu kinh tế đã, đang và sẽ được triển khai theo hình thức PPP trên địa bàn tỉnh, thành phố theo phụ lục kèm theo văn bản này. Ngoài ra, đề nghị Quý Ủy ban báo cáo cụ thể những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất liên quan đến đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực nêu trên theo hình thức PPP.

Văn bản phúc đáp của Quý Cơ quan đề nghị gửi về Bộ KH&ĐT (Cục Quản lý đấu thầu) trước ngày 18/9/2018 để kịp thời tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Ủy ban./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất các tỉnh, thành phố (danh sách kèm theo);
- Văn phòng Chính phủ (để ph/h);
- Các Vụ: QLKKT, KTDV, KCHT&ĐT;
- Lưu: VT, QLĐT(QH).

KT. BTRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Đại Thắng

 

PHỤ LỤC

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÁC DỰ ÁN PPP PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG KCN, KKT
(Đính kèm văn bản số 5951/BKHĐT-QLĐT ngày 28/8/2018 của Bộ KH&ĐT)

TT

Tên dự án

Địa điểm

Diện tích sử dụng đất

(ha)

Tổng vn đầu tư

(tỷ đồng, triệu USD)

Cơ cu nguồn vốn

(Nhà nước/Nhà đầu tư)

Loại hp đồng PPP

Thời gian thực hiện hợp đồng

Thông tin khác

(tiến độ triển khai...)

A. Dự án PPP phát trin kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Dự án PPP phát triển kết cấu hạ tầng Khu chức năng trong Khu kinh tế

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Dự án PPP phát triển kết cấu hạ tầng Kỹ thuật và hạ tầng Xã hội trong Khu kinh tế

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5951/BKHĐT-QLĐT năm 2018 thực hiện Nghị quyết 83/NQ-CP về tổng kết đầu tư PPP dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


261

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.122.219