Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 585/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 19/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 585/TTg-QHQT
V/v Đàm phán với WB Hiệp định Tài trợ Dự án Cấp nước và nước thải đô thị

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao, Xây dựng;
- UBND các tỉnh: Quảng Ninh, Ninh Bình, Quảng Nam, Lâm Đồng, Bình Dương, Bình Phước, Kiên Giang, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Trị;
- Văn phòng Chủ tịch nước.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 76/TTr-NHNN ngày 14 tháng 4 năm 2011), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý thành lập Đoàn đàm phán với Ngân hàng Thế giới (WB) Hiệp định Tài trợ và các tài liệu pháp lý của Dự án "Cấp nước và nước thải đô thị". Tham gia đàm phán có đại diện của các cơ quan: Văn phòng Chính phủ; Văn phòng Chủ tịch nước; các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Xây dựng; Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Ninh, Ninh Bình, Quảng Nam, Lâm Đồng, Bình Dương, Bình Phước, Kiên Giang, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Trị và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thời gian đàm phán khoảng 01 tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 4 năm 2011.

2. Ủy quyền cho Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thịnh Thị Hồng thay mặt Nhà nước ta làm Trưởng Đoàn đàm phán.

3. Bộ Ngoại giao ra văn bản xác nhận việc ủy quyền đàm phán.

4. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; UBND các tỉnh: Quảng Ninh, Ninh Bình, Quảng Nam, Lâm Đồng, Bình Dương, Bình Phước, Kiên Giang, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Trị khẩn trương hoàn tất các điều kiện đàm phán.

5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với tư cách là cơ quan chủ trì đàm phán của phía Việt Nam phối hợp với UBND các tỉnh dự án và các Bộ, ngành hữu quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành đàm phán; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả sau khi kết thúc đàm phán./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
- Các Vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 37

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 585/TTg-QHQT ngày 19/04/2011 về đàm phán với WB Hiệp định Tài trợ Dự án Cấp nước và nước thải đô thị do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.138

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.171.74