Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5723/BKHĐT-KTNN năm 2013 thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương dự án khởi công mới tỉnh Lạng Sơn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 5723/BKHĐT-KTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Văn Hiếu
Ngày ban hành: 09/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5723/BKHĐT-KTNN
V/v thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương dự án khởi công mới tỉnh Lạng Sơn

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được báo cáo đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách Trung ương của dự án Ổn định dân cư tại chỗ chống di cư tự do cho 03 thôn Bản Lăm, Thiên Cần và Hợp Đường, xã Liên Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (Báo cáo số 145/BC-UBND ngày 29/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn). Thực hiện quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn Ngân sách Nhà nước và vốn Trái phiếu Chính phủ, căn cứ khả năng cân đối nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương của Chương trình bố trí dân cư theo quyết định số 1776/2012/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 60/QĐ-TTg và đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn; Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Việc ổn định lại dân cư, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân, tăng cường đoàn kết dân tộc, an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường sinh thái là cần thiết.

2. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình di dân, thành lập bản mới Nà Ngòa, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn với tổng mức vốn đầu tư khoảng 31,5 tỷ đồng. Ngoài ra, khả năng vốn Kế hoạch hàng năm Ngân sách Trung ương giai đoạn 2014-2015 thực hiện nhiệm vụ bố trí lại dân cư theo Quyết định 1776/2012/QĐ-TTg khó khăn (dự kiến 2 năm tới chỉ hỗ trợ được cho tỉnh khoảng 10 tỷ đồng), chưa đủ để bố trí cho dự án dở dang của tỉnh.

Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn căn cứ vào mức độ cần thiết, rà soát lại quy mô, chủ động phê duyệt và sử dụng vốn Ngân sách địa phương, huy động các nguồn vốn hợp pháp trên địa bàn bố trí thực hiện dự án đảm bảo dự án hoàn thành đúng thời hạn quy định (3 năm đối với dự án nhóm C, 5 năm với dự án nhóm B).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn biết và chủ động triển khai./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Các Vụ: KTĐP&LT, TH;
- Lưu VT, KTNN, XT 06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hiếu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5723/BKHĐT-KTNN năm 2013 thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương dự án khởi công mới tỉnh Lạng Sơn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.035
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202