Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5708/BNN-TCCB thành lập các Ban Quản lý dự án thủy lợi trực thuộc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 5708/BNN-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lương Văn Thăng
Ngày ban hành: 18/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5708/BNN-TCCB
V/v Thành lập các Ban QLDATL trực thuộc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được văn bản số 431/CV-BQL ngày 31/8/2010 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9 về việc thành lập các Ban Quản lý dự án thủy lợi trực thuộc Ban 9 để làm đầu mối quản lý các Dự án Cống Mương Chuối, Dự án Cống Kinh Lộ và Dự án Cống Thủ Bộ thuộc Dự án chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi xem xét Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến sau:

1. Nhất trí việc thành lập các Ban Quản lý dự án thủy lợi trực thuộc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9 (chủ đầu tư) để làm đầu mối giúp chủ đầu tư quản lý các Dự án Cống Mương Chuối, Dự án Cống Kinh Lộ và Dự án Cống Thủ Bộ theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

2. Các Ban Quản lý dự án thủy lợi trực thuộc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9 được thành lập phải đảm bảo yêu cầu về thành lập tổ chức theo quy định tại Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ và có đủ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Bộ Thông báo để Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9 biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Hoàng Văn Thắng (để b/c);
- Cục Quản lý XDCT (biết);
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lương Văn Thăng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5708/BNN-TCCB thành lập các Ban Quản lý dự án thủy lợi trực thuộc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.373

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89