Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5690/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 31/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5690/TCT-KK
V/v: hoàn thuế đối với dự án đầu tư.

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Thuế thành phố Đà Nẵng;
- Công ty CP Quốc tế Phong Phú.

 

Trả lời công văn số 001/PPJ-TCKT ngày 03/12/2015 của Công ty Cổ phần Quốc tế Phong Phú (địa chỉ: Lô M, đường số 3, KCN Hoà Khánh, Phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) đề nghị giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho dự án đầu tư mới tại Chi nhánh thành phố Đà Nẵng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm c, Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;

Căn cứ hướng dẫn tại điểm b, khoản 3 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ;

Căn cứ vào các quy định nêu trên và thực tế hoạt động của doanh nghiệp.

Trường hợp Công ty Cổ phần Quốc tế Phong Phú đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có dự án đầu tư tại thành phố Đà Nẵng. Toàn bộ chi phí đầu vào của dự án đều do Công ty thực hiện, Công ty trực tiếp quản lý dự án, trực tiếp ký hợp đồng với nhà cung cấp, tất cả hóa đơn liên quan đến dự án đều đứng tên Công ty. Công ty thực hiện kê khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư tại Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đồng thời phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện; trường hợp số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư theo mức quy định của pháp luật thì Công ty được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư theo quy định tại cơ quan Thuế quản lý trụ sở chính.

Khi dự án đầu tư hoàn thành, Chi nhánh tại Đà Nẵng tiếp quản dự án và tổ chức hạch toán kế toán thì Công ty phải tổng hợp số thuế giá trị gia tăng phát sinh, số thuế giá trị gia tăng đã hoàn, số thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho Chi nhánh kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Quốc tế Phong Phú để biết và thực hiện ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);

-
Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Đại Trí

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5690/TCT-KK ngày 31/12/2015 về hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư mới do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.883

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.161.98.96